Siden 2010 har medlemstallet til Fremskrittpartiets Ungdom (FpU) blitt halvert. De fleste andre ungdomspartier har også mistet medlemmer i samme periode.

I 2010 hadde FpU 1.978 aktive medlemmer under 26 år, mens tallet var 855 i fjor, skriver NRK.

FpU-formann Andreas Brännström er kjent med nedgangen, men opplever ikke at engasjementet har avtatt.

– Samtidig har regjeringsengasjementet naturligvis kostet, både på oppslutning, men også på medlemstall. Det koster å ta ansvar, men det er også en viktig del av politikken, sier han.

KrFU, Sosialistisk Ungdom, Unge Høyre og Unge Venstre har alle opplevd en medlemsnedgang i varierende grad i løpet av den samme perioden. De eneste ungdomspartiene som har økt i perioden 2010 til 2020, er Senterpartiungdommen og Rød Ungdom.

Når det gjelder MDGs ungdomsparti Grønn Ungdom har NRK kun hentet ut tall fra 2013. Tallene viser at ungdomspartiet i 2013 hadde 468 aktive medlemmer, mens tallet hadde vokst til 907 i fjor.

Les også: Det er ingen god ide å støte Frp ut i det mørke farvannet. Det kan tvert imot vise seg å bli en historisk tabbe

(©NTB)