– Om et flertall på Stortinget tvinger regjeringen til å gjennomføre et slikt forslag, da må Fremskrittspartiet ta de politiske konsekvensene av det. Det anses som umulig å fortsette i regjering på slikt grunnlag, skriver Troms Frp i et resolusjonsforslag til partiets landsmøte.

Også Akershus Frp og Buskerud Frp går langt i å antyde at partiet ikke kan fortsette i regjering dersom Venstre og KrF bidrar til et stortingsflertall om å ta imot 10.000 syriske flyktninger.

Uakseptabelt

– Om så skjer, må dette få konsekvenser. Fremskrittspartiet kan ikke akseptere at regjeringen bidrar til et flertallsvedtak i Stortinget som tilsier mottak av ytterligere 10.000 flyktninger fra Syria, skriver de i et felles forslag.

Resolusjonsforslagene ble gjort tilgjengelig av landsmøtets redaksjonskomité natt til lørdag. Landsmøtet skal stemme over resolusjonene søndag.

Arbeiderpartiet, Venstre, Senterpartiet og De Grønne har vedtak på at Norge må ta imot 10.000 kvoteflyktninger fra Syria, mens KrF skal ta stilling til et tilsvarende forslag under sitt landsmøte kommende helg.

Useriøst

Under Frps 1. mai-markering i Jessheim fredag ettermiddag, sa partiets nestleder Per Sandberg at det vil være totalt useriøst å ta imot 10.000 syriske kvoteflyktninger i Norge.

– 10.000 syrere vil i et livsløp koste Norge 60-70 milliarder kroner. Det vil være uaktuelt, Jonas, å være så totalt useriøs som å ta imot 10.000 syriske flyktninger nå, sa han.

Han ville ikke svare på hva det betyr for Frp som regjeringsparti dersom stortingsflertallet instruerer regjeringen om å ta imot 10.000 kvoteflyktninger fra Syria.

– En slik situasjon må vi forholde oss til dersom den oppstår, sa han til NTB.

Kan bryte

Samtidig viser en undersøkelse i regi av Dagens Næringsliv at flere av Frps lokale førstekandidater åpner for å avslutte samarbeidet med Venstre og KrF, slik at regjeringen heller må søke flertall fra sak til sak.

Av 311 listetopper har 162 svart på undersøkelsen, der ett av spørsmålene er hvordan de mener Frp bør samarbeide med Høyre, KrF og Venstre på nasjonalt plan fremover.

27 prosent mener Frp bør fortsette i regjering, men vurdere å avslutte samarbeidsavtalen med KrF og Venstre og heller forhandle fra sak til sak i Stortinget. 6 prosent mener Frp bør vurdere å gå ut av regjeringen, mens 60 prosent har svart at partiet bør videreføre samarbeidet som i dag. 3 prosent har svart «vet ikke», mens 4 prosent er i kategorien «annet». (©NTB)