Gå til sidens hovedinnhold

Frikjenner turister for overfiske

Det er ikke turistene som er årsaken til nedgangen i kysttorskebestanden.

Det mener forskningsleder Kjell Nedreaas ved Havforskningsinstituttet.

Han la i går fram en rapport på et seminar om kultur og reiseliv, på bestilling fra Reiselivsbedriftenes Landsforening.

- Turistfisket er ikke årsaken til den dårlige situasjonen for den norske kysttorsken. Gytebestanden ligger på en tredjedel av det den bør være, sier han til Sunnmørsposten.

Turistfisket står for under fem prosent av det totale kysttorskfisket, mens yrkesfiskere drar opp 75 prosent av fansgten.

Nedreaas mener at kysttorskens evne til å reprodusere seg er blitt kraftig redusert de siste årene. Gytebestanden er nede i 30.000 tonn, mens den bør ligge på rundt 100.000.

- Vi går inn for områderegulering og periodisering. Vi vil flytte fisket lengre ut fra land og legge fisket av kysttorsk til de to første kvartalene i året, sier han til avisa.

Reklame

Ny Pyton-bok: Dette er Tommy Sydsæters favoritthistorier med Rhesus Minus