Finanskrisen har hatt overraskende liten effekt på folks planer om kjøp av fritidsbolig.

Det viser den siste «Fritidsmarkedsundersøkelsen» fra Prognosesenteret.

LES MER OM HYTTEMARKEDET I NETTAVISEN

Undersøkelsen gjøres to ganger i året. Folk blir spurt om hvilke planer de har for kjøp av fritidsbolig. I år har Prognosesenteret tatt med et tilleggsspørsmål om finanskrisen. Påvirker den deres beslutninger om kjøp av fritidsbolig?

Har du endret planer som følge av finanskrisen? DISKUTÉR UNDER

Hele 87 prosent av de spurte svarer at finanskrisen ikke påvirker deres beslutninger.

- Dette er vel det mest spesielle i høstens undersøkelse, sier partner Bjørn Erik Øye i Prognosesenteret til Nettavisen.

- Men det underbygger det faktum at det tradisjonelle hyttemarkedet ikke er så konjunkturfølsomt som mange tror, forklarer Øye.

1 prosent av de spurte svarer at de ikke har skrinlagt planene om å kjøpe hytte etter at finanskrisen satte inn, men at de ser etter et rimeligere alternativ. 3 prosent svarer at de har utsatt kjøp av fritidsbolig på ubestemt tid, mens bare 1 prosent har kansellert alle planer.

SELGE HYTTE? Prøv Nettavisens nye tjeneste (gratis)

- Dette er vel det mest spesielle i høstens undersøkelse.

Markedet for fritidsleiligheter er mer utsatt i dårlige tider. Dette har man sett eksempler på det siste året, spesielt der det er høy fellesgjeld. Men det tradisjonelle norske hyttemarkedet holder seg altså godt gjennom nedturen.

Ifølge Øye er hele 83 prosent av norske hytter frie for heftelser. Det er mye arv inne i bildet, når folk handler hytte, opplyser han.

LES MER PÅ NETTAVISEN.NO/BOLIG:

River 25-millioners hytte

NRK-kjendis i hyttekrangel

Prognosesenterets undersøkelse viser at det er forskjell på aldersgruppene.

Unge er usikre

- Det er de yngste som er mest usikre. Det er kanskje ikke så unaturlig, sier Øye.

I aldersgruppen under 30 år, er det bare 73 prosent som sier at deres planer om kjøp av fritidsbolig ikke påvirkes av finanskrisen, mot 87 prosent for alle spurte. I aldersgruppene 30 - 39 år og 40 - 49 år, svarer 89 prosent at deres planer ikke er påvirket. Minst påvirket er potensielle kjøpere over 50 år. I denne gruppen svarer hele 93 prosent at de ikke er påvirket.

I Fritidsmarkedsundersøkelsen blir folk normalt spurt om de har planer for kjøp av fritidsbolig, og i så fall hvor konkrete disse planene er. Til tross for den økonomiske krisen er det ikke de dramatiske endringene i svarene på disse spørsmålene fra den tilsvarende undersøkelsen som ble foretatt sist vår.

Andelen som svarer at de ikke har planer om kjøp av fritidsbolig, har økt fra 86 prosent i undersøkelsen for et halvt år siden, til 88 prosent i høst. Målt i antall husholdninger, er det 48.000 flere i høst som svarer at de ikke har planer om kjøp.

Totalt er det cirka 2,2 millioner husholdninger som utgjør datagrunnlaget i undersøkelsen.

Mer usikkerhet

Andelen som svarer at de har konkrete planer om kjøp i løpet av det nærmeste året, har falt fra 2 prosent til 1 prosent, tilsvarende rundt 22.000 husholdninger. Andelen som svarer at de har planer, men er usikre på når, har falt fra 10 prosent i vår, til 7 prosent i høst.

- Svarene her understreker trenden i omsetningen av fritidsboliger. Antall omsatte fritidsboliger går ned, sier Øye.

HVORPLANLEGGES HYTTEKJØP?

VÅR 08

HØST 08

Fjellet

30 %

27 %

Kysten

28 %

22 %

Innlandet

5 %

6 %

Utlandet

27 %

29 %

Vet ikke

10 %

16 %

Tabellen viser hvor folk ønsker å kjøpe fritidsbolig. Utlandet har gått ned, mens flere vil kjøpe i Norge.

Den siste Fritidsmarkedsundersøkelsen viser at folk har begynt å stramme inn livreima, selv om endringene fra siste undersøkelse ikke er dramatiske.

Folk blir også spurt om hvor de planlegger å kjøpe. Her er det en økning i andelen som planlegger kjøp på fjellet og ved kysten, mens andelen som planlegger kjøp i utlandet har gått ned.