Gå til sidens hovedinnhold

Fritt frem for lovløse syklister

- Syklister som bryter reglene er ikke en prioriteringssak, sier Politiet.

Mange bilister og fotgjengere irriterer seg over syklister som flyr over på rødt lys eller kommer i full fart bakfra.

Alle syklister er pliktig til å følge Veitrafikkloven. En sykkel beregnes som et kjøretøy, så fort den er i veibanen. Derfor må syklister følge de samme reglene som bilister.

Men Politiet forteller at syklistene ofte legger fra seg alt de har lært om kjøreregler når de er ute og sykler.

- Det kan virke som at syklistene klarer å fortrenge kjørereglene. En stor del av de som sykler har også førerkort, men det virker som mange glemmer de mest essensielle elementene når man setter seg på sykkelen, sier Jan Guttormsen, politiinspektør til Nettavisen.

Flere slipper unna
Første halvdel av 2013 ble det ilagt 42 bøter til syklister. Alle disse bøtene var for kjøring på rødt lys. Første halvdel av 2014 ble det ilagt 34 bøter til syklister. Majoriteten av disse var også for kjøring på rødt lys. Det er en nedgang på hele 19 prosent.

Guttormsen påpeker at dette er et svært lavt tall, i forhold til hvor mange som faktisk bryter reglene.

- De fleste som får bot, blir tatt for sykling på rødt lys, som også er noe av det absolutt farligste man kan gjøre som syklist. Alt for mange syklister sykler på rødt lys og dessverre tas det også ofte for lite hensyn til gående på fortau eller gangarealer. Det kan man se bare man går rundt i byen, sier Guttormsen.

Han legger til at syklistene ofte også kommer i for høy hastighet og nevner paragraf tre i Veitrafikkloven:

«Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret. Vegfarende skal også vise hensyn mot dem som bor eller oppholder seg ved vegen.»

Ikke prioriteringssak
Ifølge Guttormsen opplever publikum at syklistene viser svært lite hensyn og ikke følger reglene.

Likevel har ikke Politiet satt inn noen spesielle tiltak for å få syklistene til å bli mer bevisst på reglene.

- Det blir rett og slett ikke en prioriteringssak når det gjelder kontrollvirksomhet. Har politiet mye å annet å prioritere, blir det automatisk mindre kontroll av syklistene. Når tallene på bøter allerede er så lave, synes det spesielt godt, sier Guttormsen.

- Jeg vet at politiet i Oslo er ute av og til og gjennomfører sykkelkontroller, og det er riktig at man forteller syklistene at de har sine plikter og ikke bare rettigheter. Sykkel er et godt fremkomstmiddel, men man er kjørende og når man kommer opp i fart kan man skade både seg selv og andre.

Selv om saken ikke er en prioriteringssak er det en del av trafikksikkerhetsarbeidet til politet. Siden det hovedsakelig er i bynære området dette er aktuelt er det opp til politiet lokalt å foreta den prioritering de mener er riktig.

- Det velges ut fra klager og ulykkesutvikling. Hvis noen steder er spesielt utsatt, så vil man tilstrebe å ha ekstra kontroll på de stedene, sier Guttormsen.

Blant regler syklistene bør følge nevner Guttormsen at man bør bruke sykkelfelt der det er til stede, så langt forholdene tilater det skal man holde seg inntil høyre skulder når man sykler på vei og generelt opptre hensynsfult.

Kommentarer til denne saken