Gå til sidens hovedinnhold

Frontline med gevinst på egne aksjer

Frontlines handel med egne aksjer gjennom Bank of Nova Scotia var frem til utgangen av tredje kvartal en katastrofe. Nå begynner imidlertid kjøpene av egne aksjer å vise pluss, og det går mot en stor oppskrivning for fjerde kvartal

Frontline eier i dag via sin tilbakekjøpsavtale, Equity Swap Line, med den canadiske banken Nova Scotia Group, en eksponering på 2.695.000 egne aksjer. Aksjene er kjøpt i perioden 25. september frem til begynnelsen av juli fjor.Historisk kostpris på aksjene ligger på 8,69 dollar, og førte for tredje kvartal til et større urealisert finanstap for Frontline, som belastet regnskapet med 15,4 millioner dollar. Kursen lå ved utgangen av kvartalet på 3,82 dollar pr. aksje.Nå skal skal tapet utlignes, og for fjerde kvartal skal Frontline inntektsføre en urealisert gevinst på 13,5 millioner dollar, eller 94 millioner kroner. Det er basert på sluttkursen i New York-børsen nyttårsaften på 8,85 dollar. Posten bokføres fortløpende til markedsverdi i Frontlines regnskap.Frontline er også i ferd med å kunne vise til faktiske gevinster fra swap-linjen, ikke bare tilbakeføring av tidligere tap. Oppgang etter nyttår har lagt til ytterligere 4,6 millioner dollar i urealisert gevinst i forhold til historisk kostpris på aksjene, viser iMarkedets beregninger. De tar ikke hensyn til renteelementet i avtalen.Frontline betaler Nova Scotia 4 prosent i årlig rente på det investerte beløpet. Programmet ble i september forlenget til å gjelde frem til november 2004. Avtalen fungerer slik at Nova Scotia står som kjøper og eier av aksjene, men kan nåer de vil selge aksjene til Frontline til kostpris. Fontline kan på sin side når som helst kjøpe aksjene av Nova Scotia. Programmet ha ren ramme på 3,5 millioner aksjer.I norske kroner har derimot Frontline fortsatt noen få kroner igjen til å kunne vise gevinster fra tilbakekjøpsprogrammet. Snittpris på aksjene i norske kroner er nemlig 75,50 kroner, mens Frontline tirsdag handles på 72 kroner, den høyeste kursen siden begynnelsen av juli.Det er den kraftige svekkelsen i dollarkursen kontra norske kroner, som nå fører til gevinst i rederiets dollarbaserte regnskaper. Dollarkursen har siden avtalen ble inngått falt fra 8,76 kroner til 6,92 kroner pr. dollar.

Reklame

NÅ: Gjør julegavekupp hos to friluftsgiganter