OSLO: - Det er komplett umulig å se at det kan gagne pasientene på noen som helst måte, sier Arild Knutsen i Foreningen for human narkotikapolitikk.

I forrige uke fortalte dittOslo.no at Oslo Universitetssykehus ønsker å legge metadon- og subutex-utdeling ut på anbud. Årsaken skal blant annet være at apotekene som har hatt denne utdelingen til nå, har tatt høye gebyrer for å dele ut denne typen medisin.

Men med en anbudsrunde vil man etter all sansynlighet få færre utdelingssteder av medisinen, som pasienter som er i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) benytter. Dette er blant annet tidligere heroinavhengige, som bruker metadon eller subutex som substitutt for heroin.

Les også: Her slår narkopolitiet til på videregående

Koster penger
Utlevering av metadon og subutex er underlangt streng kontroll, og det krever ekstra oppfølging av de som leverer ut legemidlene.

Dette har apotekene tatt betalt for, og dette skal være den direkte årsaken til at Oslo Universitetssykehus nå ønsker å legge utdelingen ut på anbud - altså for å få tjenesten levert billigere.

- Det er på høy tid at noen går i rette med apotekene og deres urimelige gebyrkrav, men her trengs strammere politiske grep snarere enn ansvarsfraskrivelse, sier Knutsen.

Tidligere denne uka sa Marianne Borgen til dittOslo.no at hun frykter anbudsrunden vil føre til færre utleveringssteder.

- I verste fall får vi noen få utleveringssteder og dermed en opphopning av brukere på noen steder i byen. Det er uheldig både for brukerne og for Oslo by, sier Borgen.

Les også: - Studenter kan bidra til å løfte et så belastet område

Går i motsatt retning av Bergen
Dette er i direkte motsetning mot Oslo kommunes så kalte sentrumsprosjekt, der målet er å spre rusmiljøene til brukernes respektive bydeler, og unngå store rusmiljøer i sentrum.

Borgen får støtte fra Arild Knutsen.

- Jeg deler Marianne Borgens frykt for at det skal bli færre hentesteder. Det vi trenger er flere. Og særlig trengs lavterskelsentre for utdeling av medisiner. Da med flere medikamenter enn kun metadon og Subutex, sier Knutsen.

I Bergen har det offentlige tatt over utdelingen av LAR-medisiner - stikk motsatt av hvordan Oslo nå ønsker å gjøre det. Der har utviklingen også gått i en annen retning.

- De har spredt utleveringen til sine mottaks- og oppfølgingssentre, og skal straks åpne et helt nytt senter, med enda flere medikamenter, sier Knutsen.

Les også: Her lever barn og knalltøft rusmiljø side om side

Trenger ny rusdebatt
Han mener Oslo bommer totalt når de ønsker å gjøre ordningen mer tungvindt for en allerede utsatt pasientgruppe.

- Jeg anser det som en ansvarsfraskrivelse å legge det ut på anbud. Det er ganske ironisk at de gjør dette, med tanke på at de gikk i motsatt retning i Bergen. Å legge dette ut på anbud vil gagne behandlingsapparatet, men det er komplett umulig å se at det kan gagne pasientene på noen som helst måte, sier han.

Han påpeker at dersom dette representerer en ny linje i ruspolitikken i Oslo, så må debatten også endres.

- Der fremstilles opptrappingsplanene som noe som gagner pasientene. At de som sitter nederst ved bordet skal løftes opp. Det er umulig å se at det å legge utdelingen på anbud vil medføre noen styrking av pasientrettighetene for ruspasienter, sier Knutsen.