Gå til sidens hovedinnhold

Frykter Djupedals statsforlag

Tror forlagssatsing kan legge markedet dødt.

Forlagene som tradisjonelt har levert til undervisningssektoren har de siste årene lagt ned betydelige ressurser i å bygge opp nettbaserte læringsverktøy. Nå frykter forlagene at en fylkeskommunal satsing kan gjøre investeringene verdiløse.

NA24 Propaganda - Norges største medienettsted

Årsaken til frykten er NDLA, Nasjonal digital læringsarena. NDLA er foreløpig et prosjekt, finansiert av Kunnskapsdepartementet, hvor formålet er å utvikle digitale læringsverk som skolene fritt og kostnadsfritt kan benytte. Samtlige fylkeskommuner, med unntak av Oslo, er med i satsingen.

- Vil ødelegge markedet for forlagene
Hallstein Laupsa, som er Damms forlagssjef for undervisning, mener satsingen undergraver forlagenes tradisjonelle rolle.

- Det virker ikke som om man har forstått konsekvensene når man satte i gang dette prosjektet. Hvis det skal avgrenses til to år blir det helt meningsløst, hvem skal da revidere og utvikle disse verkene videre? Og hvis tanken er at prosjektet skal finansieres til å bli permanent vil resultatet være at man får et statsforlag som vil virke konkurransevridende for de eksisterende forlagene, sier Laupsa til NA24 Propaganda.

Han sier forlagene foreløpig er usikre på hva Kunnskapsdepartementet planlegger å gjøre videre med satsingen. Til et møte mellom NDLA og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening i slutten av mai møtte verken Djupedal eller andre fra departementet.

- Millioner til ingen nytte
Laupsa sier forlagene kan vinke farvel til pengene de har investert i digitale læremidler, hvis det skisserte opplegget blir en realitet.

- Alle de store forlagene har investert millioner i å utvikle digitale læremidler. Det er klart at det ikke blir noe marked for disse hvis fylkeskommunene kan plukke et gratis opplegg som de i tillegg er med på å utvikle. Erfaringsmessig dukker ideen om et statsforlag opp omtrent hvert tiende år, og hver gang har man konkludert med at det ikke er noen god løsning. Det er tindrende klart at dette vil virke konkurransevridende i og med at det er finansiert med statlige midler. Hvis det viser seg å bli et permanent forlag så er det klart at de norske forlagene må få testet lovligheten av det, sier Laupsa.

Nei fra forfatterne også
Det er ikke bare forlagene som har vært kritiske til Djupedals forlagstanker. Også Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF) har vært kritiske til satsingen. Der har kritikken i første rekke gått ut på at de forfattere som skal bidra må gi fra seg rettighetene slik at «innhold de har opphavsrett til, fritt skal kunne deles, endres, kopieres og viderebehandles av andre».

Ikke overraskende reagerer NFF.

- Svært få lærebokforfattere vil gå med på den slags overdragelse av rettigheter til sine verker. Jeg tør minne om at en av de mest grunnleggende bestemmelser i åndsverkloven gir verket vern mot at andre skal kunne tukle med det, skrev generalsekretær Trond Andreassen i et innlegg i Aftenposten tidligere i år.

Reklame

Her får du tak i den nye Pondus-boka