Gå til sidens hovedinnhold

Frykter Gjedrems rente-trussel

I kveld kan sentralbanksjefen varsle enda høyere rente. Det betyr dårligere konkurransekraft for næringslivet, frykter NHO.

Hele Finans-Norge er lutter øre når sentralbanksjef Svein Gjedrem i kveld lufter sine tanker om norsk økonomi, og spesielt rentenivået, i årstalen.

NA24 – din næringslivsavis

Så langt har sentralbanksjefen og hans høyre hånd, visesentralbanksjef Jarle Bergo, nøyd seg med å si «små, ikke hyppige skritt» om sin rentepolitikk. Ifølge bankens prognoser vil renten ligge på drøye fem prosent neste år.

NA24 følger sentralbanksjefens årstale i Norges Bank klokken 18.00.

Frykter for næringslivet
Men det er ord som ikke klinger godt hos næringslivets mektige toppsjef, administrerende direktør i NHO, Finn Bergesen jr. De har beregninger som sier at en renteøkning på ett prosentpoeng gir dårligere konkurransekraft for konkurranseutsatt næringsliv, som store deler av norsk industri

- Vi regner med at en renteøkning på en prosent betyr en svekkelse av konkurransekraften på fem prosent, forteller han til NA24.

Norges Banks rentebane fortsetter oppover, mens EU mest sannsynlig får sin siste renteøkning ved neste rentemøte.

Pass på kronen
- Det viser seg at hvis man setter renten for høy i forhold til EU, vil vi får styrket krone og svekket konkurransekraft. Nå har vi hatt lønnsvekst på linje med handelspartnerne og rente på nivå med euro-området, legger han til og advarer mot for ekspansiv finanspolitikk.

Økonomiprofessor Steinar Holden forteller at det er vanskelig å spå om rentens innvirkning på norsk konkurranseevne.

- Det er ikke noen stabil sammenheng mellom rente og valutakurs, sier professoren ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo. Han forteller at det også kommer an på hvilken rente andre land har, og en rekke andre forhold

- Men det er klart at de erfaringene vi hadde for noen år tilbake, illustrerer at renten kan ha stor betydning, sier han

Rentepolitikk og kronekurs
Holden viser situasjonen i 2002 da høy rente bidro til sterk krone. Mens da sentralbanken satte ned renten igjen, var det en driver for å få kronekursen ned.

- Det er ikke en umulig sammenheng det de har i sin beregning, legger han til.

Holden mener renten må raskere opp på kort sikt, nettopp for å redusere faren for at det skal bli nødvendig med høyere rentenivåer på lengre sikt. Han tror ikke risikoen for en gjentagelse fra 2002/2003, da industrien led under høy rente, høy kronekurs og stor lønnsvekst, er så veldig stor.

- Men det er klart at risikoen er der.

- Når jeg har argumentert for å ta renten kjappere opp, er det for å unngå veldig høy rente om ett år, sier han og peker på rentenivåer opp mot syv prosent.

Neppe for høy lønnsvekst
Visesentralbanksjef Jarle Bergo har tidligere uttalt at de følger nøye med på lønnsutviklingen og nøler ikke med å ta frem rentevåpenet hvis lønnen går i himmelen. Ifølge Bergesen hører man om flere som har økt lønnen med sekssifrede beløp i dagens stramme arbeidsmarked. Men likevel har ikke lønningene skutt i taket, slik enkelte rapporter kan tyde på.

- Det ser ut som om lønnsveksten ikke er så høy som enkelte hadde fryktet. Man hører historier om at arbeidsgivere byr over hverandre, men det hører ti sjeldenhetene, sier NHO-sjefen.

Stopp sabelraslingen
Norges Banks rasling med rentevåpenet, er heller ikke populært blant toppene i fagbevegelsen. Unio-leder Anders Folkestad tok opp Norges Banks rasling med sablene da partene i arbeidslivet møttes på Statsministerens kontor for å diskutere årets tariffoppgjør onsdag i forrige uke .

- Jeg synes det er utidig at han kommer dragende med det nå, sa Unio-sjefen til NA24.

Unio organiserer blant annet sykepleiere, lærere, politi, fysioterapeuter og forskere.

Han rettet pekefingeren mot Bergo og hans sjef Svein Gjedrem, som drar frem rentespøkelset før partene i lønnsoppgjøret har begynt å snakke sammen. Unio-lederen mener det vil være skadelig for både arbeidsplasser og for privatøkonomien til folk flest om banksjefen bruker tariffoppgjøret til en ekstra kraftig renteøkning.

Reklame

Nå kan du trene med Norges beste trenere hjemme i stua