Gå til sidens hovedinnhold

Full fart i kjøpefesten

Vi handler og handler og handler og handler og...

Det private forbruket i Norge har vært en viktig årsak til den sterke veksten i norsk økonomi den siste tiden.I dag kom nye tall fra SSB, som viser at veksten fortsetter.Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene økte med 0,1 prosent fra mars til april i år,Dette var over analytikerforventningene, som ventet en tilbakegang på 0,3 prosent for denne perioden. Uten justering for sesongvariasjoner omsatte detaljhandelsbutikkene for 7,0 prosent mer i april i år enn i april i fjor, målt i volum.- Må oppjustere

- At veksttakten bare øker selv om jeg trodde vi skulle få en påskekorreksjon overrasker meg, sier porteføljeforvalter Olav Chen i Storebrand Kapitalforvaltning til NA24.Han viser til at økonomene har bommet 11 måneder på rad på oppsiden nå når det gjelder detaljomsetningen.- Norges Bank må helt klart oppjustere anslaget sitt for konsum som utgjør 2/3, og dermed også veksten i 2007, mener Chen.Sterk volumvekst

Butikkhandel med andre nye varer, slik som klær, sko, elektriske varer, møbler og byggevarer, hadde en volumvekst på 15,3 prosent. Volumindeksen for detaljhandel utenom butikk, som blant annet omfatter postordre/internettsalg, gikk opp med 9,4 prosent i april i år sammenlignet med april i fjor. Butikker med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger hadde derimot en nedgang på 3,1 prosent i samme periode.Omsetningsindeksen for mars og april er vanskelig å sammenligne med tilsvarende måneder i 2006 på grunn av påsken.Sterkt byggevaresalg

Butikker med salg av jernvarer, fargevarer og andre byggevarer økte omsetningen i verdi (ikke justert for prisendringer) med 28,6 prosent i april i år sammenlignet med april i fjor.Salget av fritidsbåter bidro sterkt til at butikkhandel ellers hadde en vekst på 21,4 prosent i samme periode. Omsetningen for butikker med salg av møbler og klær hadde en økning på henholdsvis 11,6 og 10,7 prosent.Butikker med salg av nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger, hadde derimot en nedgang med 0,7 prosent. Totalt økte detaljhandelsbutikkene i Norge omsetningen i verdi med 7,4 prosent i april 2007 sammenlignet med april 2006.Justert for påske

Den sesongjusterte indeksen tar hensyn til påskens plassering, men det er vanskelig å korrigere for påskehandelen. Den sesongjusterte indeksen for mars og april er derfor mer usikker enn de sesongjusterte indeksene for de andre månedene.

Reklame

Her får du tak i den nye Pondus-boka

Kommentarer til denne saken