Gå til sidens hovedinnhold

Full krise for Tandberg Data

Tandberg Datas nye styre og ledelse varsler en kraftig opprydning med tilhørende nedskrivninger og oppsigelser.

Det går frem av en oppdatering det nye styret i Tandberg Data har sendt ut i forkant av at selskapet vil legge frem sine tall for fjerde kvartal.

NA24 - din næringslivsavis

Tandberg Datas nye styre som ble valgt 10. desember i fjor varsler i oppdateringen at det vil bli foretatt vesentlige nedskrivninger i morselskapet på fordringer mot datterselskapene. I tillegg vil det komme nedskrivninger i immaterielle eiendeler.

Styret vil avslutte denne prosessen før kvartalsrapporten legges frem 27. februar.

- Det nye styret og ny ledelse (CEO og CFO) fant det umiddelbart nødvendig å sette i gang tiltak for å bedre lønnsomheten. Videre er en gjennomgripende finansiell restrukturering nødvendig. Årsaken er selskapets uhensiktsmessige lånestruktur med høye rentekostnader og for lav egenkapital, skriver selskapet i melding sendt ut onsdag.

Kutter i staben
Tandberg Data har hatt betydelige underskudd på drift i de tre siste kvartalene i 2007

Blant tiltakene som nå settes inn er reduksjon av antallet ansatte med 80 på konsernbasis. Bemanningsreduksjonen vil skje ved oppsigelser i første og andre kvartal 2008.

Styret og ledelsen forventer likevel ikke at omsetningen blir vesentlig redusert i 2008 i forhold til omsetningen på vel 190 millioner dollar i 2007.

Henter penger
Meglerselskapet Arctic Securities ASA er engasjert for å bistå selskapet med en kapitalutvidelse på 100-150 millioner kroner som er planlagt gjennomført i mars 2008.

Med bakgrunn i egenkapitalsituasjonen forventer styret at nåværende aksjekapital vil bli foreslått betydelig nedskrevet. Det vil bli innkalt til ekstraordinær generalforsamling medio mars 2008 for å behandle nedskrivning av aksjekapital, kapitalutvidelse med fortrinnsrett for nåværende aksjonærer samt opsjoner til ansatte og styre.

- En finansiell restrukturering vil forutsette at usikrede långivere medvirker ved konvertering til aksjer og/eller ved endring i vilkår som helhetlig er fordelaktige for låntager gitt den alvorlige finansielle situasjonen, skriver styret

Obligasjonseierne vil bli kontaktet gjennom Norsk Tillitsmann AS.

Reklame

Her får du munnbind levert helt hjem