Gå til sidens hovedinnhold

- Går mot nytt rentekutt

Gjerrigere nordmenn og todelt økonomi.

Statistisk sentralbyrå (SSB) melder fredag at nordmenns handlelyst avtok før julemåneden.

Detaljhandelen økte sesongjustert med 0,2 prosent, men er klart ned fra en vekst på 0,8 prosent i oktober. Ifølge Reuters var det ventet et fall på 0,4 prosent.

Bransjene internettsalg og sportsbutikker hadde en nedgang i omsetningsvolumet, mens IKT-utstyr i spesialforetninger hadde en økning fra oktober til november i fjor.

Uten justering for sesongvariasjoner og målt i volum, omsatte detaljhandelsbedriftene for 1,3 prosent mer fra september til og med november 2011, sammenlignet med samme periode i 2010. Dagligvarehandelen står for over 35 prosent av omsetningen i detaljhandelen.

Disse tallene styrker sannsynligheten for at sentralbanken vil kutte renten ytterligere.

- Forbrukerne holder fremdeles tilbake, trolig som følge av frykten for utfallet av den europeiske statsgjeldskrisen. Det ligger an til nedjustering av Norges Banks konsumvekstanslag (2,75 prosent i 2011 og 4,5 prosent i 2012) når neste pengepolitiske rapport blir publisert i mars. Det underbygger vårt syn om at sentralbanken vil velge å kutte nok en gang (med 25 basispunkter) i mars, melder DnB Markets.

Mindre enn før
Husholdningenes totale varekonsum, som innbefatter bilsalg, elektristitet og brensel, gikk ned med 0,5 prosent fra oktober til november 2011, dette etter en liten oppgang måneden før. Det var en generell nedgang i handelen med unntak av mat- og drikkevarer samt tobakk som gikk opp med 0,6 prosent.

Kjøp av andre varer, som blant annet omfatter klær, møbler og fritidsutstyr, falt med 0,8 prosent. Særlig klær, sportsutstyr og fritidsvarer trakk denne varegruppen ned.

Forbruket av elektrisitet og brensel viste en nedgang på 3,1 prosent, mens kjøp av transportmidler og drivstoff var 1,2 prosent lavere.

Uten justering for sesongvariasjoner var husholdningenes totale varekonsum 0,8 prosent lavere i november 2011 enn i november 2010.

Todelt økonomi
SSB melder også om sesongjusterte tall for norsk industriproduksjon i perioden september til november i fjor.

Denne viser en oppgang på 1,9 prosent, sammenliknet med de foregående tre månedene.

Men den bekrefter også store forskjeller mellom situasjonen i oljesektoren og mer tradisjonell industri.

Grunnet rekordhøye investeringer i norsk olje- og gassvirksomhet er det klar vekst for skipsbygging, maskinindustri og oljeplattformer. Derimot står det verre til for den eksportrettede industrien hvor deler opplever produksjonsnedgang. Blant annet er det tøffe tider for de som produserer kjemiske råvarer og ikke-jernholdige metaller som aluminium.

I november isolert steg industriproduksjonen med 0,2 prosent, etter et fall på 0,8 prosent i oktober.

For året november 2010 til november 2011 steg industriproduksjonen med 0,4 prosent. For oktober 2010 til oktober 2011 var veksten på 0,7 prosent.

Reklame

Nå er United-legenden ambassadør for norske fans

Kommentarer til denne saken