Gå til sidens hovedinnhold

Garanterer for kriseemisjon

Garantikonsortium i forbindelse med emisjonen av Tandberg Data er etablert.

Arctic Securities har etablert et garantikonsortium på over 100 millioner kroner i emisjonen på inntil 150 millioner kroner. Dette er i tråd med hva Tandberg Data har meldt om tidligere.

NA24 - din næringslivsavis

Tegningskursen er satt til 2 øre per aksje, mens tirsdagens sluttkurs var på 70 øre. Primærinnsidere som styremedlemmene Per Ove Nerland, Bente Sollid-Hansen og Svein V. Simensen har sammen med styreleder Gudmundur Einarsson og den ferske konsernsjefen Patrick Clark garantert for 35 millioner av garantikonsortiet.

Per Ove Nerland har gjennom Nerland Investment kommitert for 30 millioner kroner, mens Svein V. Simensen gjennom Norwegian Securities og Gudmundur Einarsson har stilt 2 millioner kroner hver til rådighet. Patrick Clarke og Bente Sollid-Hansen er kommitert for en halv million kroner hver.

Reklame

NÅ: Stort salg på sport og friluft