En fersk spørreundersøkelse fra Garanti Eiendomsmegling viser at sju av ti personer tror boligprisene vil øke de neste tolv månedene.

Bolighandel1: Selg uten megler

Dette er en økning fra tidligere undersøkelser, opplyser meglerkjeden i en pressemelding.

- Dette er interessant
- Det er interessant å se at forventningene i markedet øker i en tid med et sterkt fokus i media på høye boligpriser og mulige boligbobler, sier administrerende direktør Stein Drogseth i Garanti Eiendomsmegling i en kommentar.

FØLG NA24 PÅ FACEBOOK

Undersøkelsen er foretatt blant et utvalg på 1900 personer i Norge.

Hele 69 prosent at de tror prisene på boligeiendom vil øke de neste 12 månedene, mot 53 prosent høsten 2011. Bare 4 prosent tror prisene vil falle, mens 19 prosent tror på uendrede priser . 8 prosent er usikre.

Oslo på topp
Det er i Oslo at forventningene om boligprisvekst er sterkest. 82 prosent av byens befolkning forventer økte priser, en økning på hele 27 prosentpoeng sammenlignet med samme tid i fjor.

Også i Bergen forventer flere enn i resten av landet at boligprisene vil stige. 78 prosent forventer prisvekst. Generelt forventer flere i sentrale områder at boligprisene vil stige sammenlignet med de som bor i distriktene.

- Det er ikke overraskende at det er i storbyene og andre sentrale områder at flest tror på boligprisvekst. Disse områdene er pressområder, preget av stor innflytting og lav boligbygging, sier Drogseth.

Bolig fortsatt mest populært
Undersøkelsen viser også at 68 prosent mener bolig er den beste langsiktige investeringen for folk flest. Dette er på nivå med tilsvarende undersøkelser fra både sommeren og høsten 2011, hvor 67 prosent oppga det samme. 13 prosent foretrekker bankinnskudd, mens 7 prosent mener investering i aksjer eller obligasjoner er den beste investeringen.

- At nesten ni av ti nordmenn eier sin egen bolig er en av de store suksessene i det moderne Norge. Det har bidratt til jevn fordeling av velstand og boligformuer for mange. Boligen er nordmenns største sparebøsse, sier Drogseth.

Undersøkelsen er gjennomført av Opinion Perduco i mai/juni 2012 blant et tilfeldig utvalg av 1900 personer i befolkningen.

Selge? Finn billigste megler på MittOppdrag.no