(SIDE2): Tor Eirik Halvorsens historie om hvordan han sto vakt foran Slottet i amfetaminrus fant sted for nesten ti år siden, og ifølge Forsvaret er det lite trolig at noe slikt kunne skjedd i dag.

- Det er nulltoleranse for narkotika i Forsvaret, og noe slikt som dette skal ikke kunne skje, sier presse- og informasjonsansvarlig i H.M. Kongens garde, sersjant Stian Breivik, til Side 2. Breivik sier at det ikke er mulige gi en garanti, men viser til at regelverket gradvis har blitt betydelig strengere de senere årene.

Undersøkes av hunder
Allerede ved sesjon blir man spurt om bruk og holdning til narkotika, og det kan bli tatt urinprøve for å avsløre narkotikamisbrukere.

Når soldatene kommer for å starte førstegangstjenesten, blir både folk og bagasje undersøkt av Forsvarets narkotikahunder, og det blir rutinemessig tatt prøver av lommer og lommebøker for å avdekke spor etter narkotiske stoffer.

Soldatene inspiseres før vakt
- I tillegg blir det tatt ikke-varslede stikkprøver under tjenestetiden, forteller Breivik, som imidlertid ikke vil si noe om hvor ofte slike undersøkelser blir gjennomført, eller hvor mange som eventuelt blir tatt.

Sersjant Stian Breivik forteller at soldatene også blir inspisert hver gang de skal gå på vakt, for å sjekke at de ikke er ruset eller på annet vis uegnet for å stå på vakt.

- Vi kan ikke garantere at det ikke kan skje igjen, men mener rutinene for å forhindre slikt som dette er gode, sier Gardens presse- og informasjonsansvarlige.