Gå til sidens hovedinnhold

Gasskraft kan løse kraftkrise i Midt-Norge

Strømsituasjonen er vanskelig for hele Midt-Norge, og forsyningssituasjonen i Møre og Romsdal er helt spesiell

Det sier olje- og energiminister Odd Roger Enoksen til NTB etter et møte med blant andre fylkesordfører Jon Aasen (Ap) i Møre og Romsdal tirsdag.Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen (Sp) har fått en gryende kraftkrise i Møre og Romsdal i fanget.Enoksen sier til NTB at det over lang tid ikke er tatt høyde for et økt strømforbruk, og at man allerede er for sent ute til å møte en betydelig underdekning i Møre og Romsdal fra 2010.– Arbeidet med økt overføringskapasitet og/eller økt produksjon burde ha vært påstartet for lenge siden, sier Enoksen.To gasskraftverk

Økt kraftproduksjon i form av to gasskraftverk i fylket (Tjeldbergodden og Hustadmarmor/Ormen Lange) samt økt nettkapasitet er aktuelt for å møte det økte kraftbehovet, som spesielt knyttes til behov for industrien i fylket.Enoksen sier at det er uaktuelt å gi konsesjon for utbygging av gasskraftverk i fylket uten CO2-håndtering. Han sier at staten vil bidra til å finne løsninger for CO2-problematikken. Enoksen prioriterer denne saken høyt, og sier at det er nødvendig med en rask konsesjonsbehandling. Han reiser til Møre og Romsdal allerede mandag og tirsdag for å besøke Ormen Lange-anlegget og for å møte konsesjonssøkerne, Industrikraft Møre og Statoil.Etter det NTB forstår vil Enoksen være sikker på at gasskraftverk blir bygd når konsesjoner tildeles. Slik har det ikke vært så langt. Han vil møte energiselskapene i Midt-Norge for å drøfte hele forsyningsproblematikken.Rensing senere?

Fylkesordfører i Møre og Romsdal, Jon Aasen, er tilfreds med at virkelighetsopplevelsen av den problematiske energisituasjonen er lik både i fylket og i Olje- og energidepartementet.Aasen ser ingen annen løsning enn utbygging av gasskraft.– Vi kunne bruke fylkets siste vannkraftreserver, men heller ikke det ville bli nok. Vindkraft monner ikke, sier han til NTB.Aasen tolker Enoksen dit hen at han er kategorisk i forhold til et krav om rensing av CO2, men at han muligens ikke er like kategorisk på at denne rensingen måtte skje fra første dag. Aasen sier at det er umulig for en utbygger av gasskraft å ta utgiftene til rensing, og at det er nødvendig for staten å danne et selskap for CO2-håndtering.Stor produksjon

De to gasskraftverkene som det er søkt konsesjon for i Møre og Romsdal vil få en produksjonskapasitet på til sammen 11 terrawatt timer (TWh), eller 11 milliarder kilowatt timer. Til sammenligning er den total norske vannkraftproduksjonen 114 TWh og Naturkrafts planlagte gasskraftverk på Kårstø skal årlig levere 3,5 TWh.Likevel vil ikke de to gasskraftverkene som er planlagt i Møre og Romsdal gi mer energi enn at tilbudet balanserer med behovet når en kommer til 2015, ifølge Aasen.– Linjebygging alene løser ikke problemene for fylket. Produksjonen må økes, og utbygging av gasskraft er etter min mening eneste utvei, sier Aasen.(©NTB)

Kommentarer til denne saken