Mens stadig færre kjøper papirmagasinene strømmer leserne til nettmagasinene. I løpet av 2009 opplevde Side2 en vekst på rundt 15 prosent, og har nå opp mot 150.000 daglige lesere.

- Vi har holdt stø kurs siden vi startet i 2005, og jobbet knallhardt for å nå lesere i alderen 18-40. En tydelig profil og et godt samspill med våre mest trofaste lesere har vært en suksessoppskrift, skriver Side2-redaktør Gaute Tyssebotn i en melding.

Side2 har en overvekt av kvinnelige lesere. I løpet av 2009 ble det fokusert ytterligere på å rendyrke profilen, og understreke at mote, livsstil, helse og underholdning er våre fokusområder.

Med rundt 450.000 ukentlige lesere er Side2 et av Norges største kvinnemagasiner når man sammenligner nettsiden med lesertallene til Norges største kvinnemagasiner i papirformat hentet fra Norsk Medieindeks.

En nyvinning i 2010 er Side2s nye bloggmagasin, skrevet og redigert av bloggere, men rettet mot lesere i vår målgruppe.Side2s innhold er spisset for både å kunne rekruttere leserne som kjendisbladene mister, og levere daglige oppdateringer i samme format som kvinnebladene kommer med en gang i måneden, heter det i meldingen.

- Vi har bevisst jobbet for å bygge kjernelesere innenfor livsstil, mote og helse. Her kan vi i størst grad sette leserens behov og interesser i fokus. Det nye bloggmagasinet vårt har bidratt til enda større dialog med leserne, og gjør sitt til at vi i stadig større grad får innspill til de temaene innenfor disse områdene leserne til enhver tid ønsker å lese mer om, skriver Tyssebotn.

Kjendisfokuset på nettet er enormt, og en gjenganger i de aller flest nettpublikasjoner av en viss størrelse. At dette stoffområdet ikke overskygger øvrige stoffområder oppleves som positivt blant Side2s lesere.

- Et mål er å flette kjendisene inn i disse stoffområdene i størst grad. Vi jobber mot å sette leserne i fokus like ofte som kjendisene, og det gjør sitt til at leserne opplever at vi har en mykere profil enn de rendyrkede kjendismagasinene. Samtidig holder vi folk oppdatert på hva som skjer innen kjendisverdenen, skriver Tyssebotn.

Parallelt med rendyrkingen av det redaksjonelle innholdet har også den kommersielle delen av Side2 blitt spisset mot å tilfredsstille annonsører og lesere som tidligere har oppsøkt denne typen innhold i papirformat. Side2 tilbyr store formater som gir svært god effekt, samtidig som de ikke oppleves som forstyrrende for det redaksjonelle innholdet.

- Vi har alltid vært opptatt av å tilby annonsørene annonseflater med høy synlighet. Vi mener nettet er undervurdert med tanke på merkevarebygging. Ram-tester har vist at vi evner å skape minst like god oppmerksomhet som helsider i magasin med våre store annonseflater. I tillegg til den merkevarebyggende effekten har annonsørene mulighet til å komme i dialog med leserne innenfor en svært attraktiv målgruppe, skriver Side2s salgssjef Sara Narvhus i meldingen.