Tre forskningsrapporter, to fra Harvard og én fra Stanford, har nylig kommet frem til den samme oppdagelsen: Forsøk med mus viser at ungt blod kan reversere aldringstegn.

To av studiene fokuserer på blodproteinet GDF11, som finnes hos både mus og mennesker. Proteinet minker i mengden etter hvert som en eldes. I den første studien så harvardforskerne på hvilken effekt GDF11 hadde på musenes mentale egenskaper.

Bedre luktesans

Utgangspunktet var at blodårer forringes etter hvert som musene eldes. En effekt av dette er at musene mister luktesans. Mens unge mus sterkt misliker lukten av mynte, reagerer ikke gamle mus på samme måte. Men da de gamle musene fikk tilført GDF11, reagerte de igjen på myntelukten.

Forskerne mener at proteinet forbedret blodgjennomstrømmingen i hjernen, og at musene fikk luktesansen tilbake.

Mer muskler

Den andre forskningsrapporten fra Harvard har sett på hvordan det samme proteinet påvirker muskeltap. Spesielt så de på en type stamceller som er knyttet til muskelvekst. DNA-et i disse cellene er betydelig mer skadet hos eldre mus enn hos unge. Eldre mus har også færre av cellene.

Igjen viste undersøkelsene at GDF11 hadde en positiv effekt på DNA-et i cellene og hvor mange celler de eldre musene hadde.

Bedre hukommelse

Standfordundersøkelsen så på virkingen ungt blodplasma hadde på hukommelsen hos eldre mus. Målinger av et område i hjernen kalt hippocampus viste at den var påfallende.

- Området var likt hos unge og gamle mus. Det var som om de gamle hjernene ble gjenoppladet av nytt blod, sier sjefsforsker og nevrolog Tony Wyss-Coray til Los Angeles Times.

Undersøkelsene kan potensielt få følger for en rekke sykdommer og tilstander, som Alzheimers, hjertesykdom og genetiske lidelser. Det gjenstår imidlertid å se om GDF11 har den samme effekten på mennesker som hos mus.

Ifølge nettsiden Verge er et firma allerede klare for å teste effekten av ungt blodplasma på alzheimerspasienter.

Kilder: Salon, The Verge, LA Times, USA Today.