Gå til sidens hovedinnhold

Huset ditt er fullt av gift

Visste du at røykvarsleren er radioaktiv?

En av miljøbombene er ioniske røykvarslere som fungerer ved hjelp av radioaktiv stråling.

I løpet av 2010 samlet Renas inn 4,8 tonn radioaktive røykvarslere i Norge. Dette er en økning på 50 prosent fra året før.

Godkjente mottak
- Røykvarslerne er ikke farlige så lenge de er i bruk, men det er kritisk at de tas hånd om på riktig måte når de modne for utskiftning, sier Gunnar Murvold, administrerende direktør i Renas.

- Radioaktiviteten må håndteres på en forsvarlig måte. Nettopp derfor må folk være bevisste på å levere dem inn der røykvarslere selges eller ved andre godkjente mottakssteder, ikke kaste de i rett i søpla.

Innsamlingsordning
Flere og flere benytter seg av innsamlingsordningen.

Renas samlet inn 98 tonn lyspærer i 2010 som er en økning på hele 71 prosent sammenlignet med året før. For de mest vanlige batterier typer som blir brukt i de private hjem - NiCd batterier - var økingen på 28 prosent

For produkter som inneholder beryllium, som er en av de mest skadelige miljøgiftene vi kjenner og som blant annet finnes i telekommunikasjonsutstyr, er økningen formidabel. Fra 1,5 tonn i 2009 til 15,7 tonn i 2010.

Helseskader
Blir ikke alle miljøgiftene tatt hånd om på en riktig måte kan de påføre oss alvorlige helseskader som kreft, nerveskader, reproduksjonsevnen svekkes og misdannelse på fostre.

Både forbrukere og bedrifter skal i følge regelverket levere kasserte elektriske produkter inn til riktig sluttbehandling.

Elektriske produkter i bruk utgjør ingen fare. Det er når produktene skal kasseres, og stoffene havner på avveie, at katastrofen kan inntreffe. Bare det å kaste en sparepære i den vanlige søppelbøtta kan være å gamble med helsa til dine barn, mener Renas.

Best i klassen
I Norge samler vi over 30 kilo miljøfarlig avfall per innbygger, mens kravet i EU er 4 kilo per innbygger. Selv om vi har kommet svært langt i Norge på dette området, og ingen andre land kan vise til så mye såkalt EE-avfall innsamlet pr. innbygger, er det fortsatt store mengder som ikke blir innlevert. Det siste tonnet på avveie er like farlig som det første som ble samlet inn.

- Det sier seg selv at hadde 46.000 tonn elektrisk avfall med blant annet kvikksølv, bly, kadmium, PCB ioniske kilder, og brommerte flammehemmere havnet i naturen, ville konsekvensene vært enorme, fastslår Murvold.

Miljøgifter i huset
Her er oversikten over innsamlede miljøgifter i 2010 (tonn):

- Lyspærer: 98

- Lysrør: 460

- Kretskort: 320

- Olje og oljeholdig avfall: 327

- Billed katodestrålerør: 375

- Batteri bly: 135

- Batteri NiCd: 27

- Batteri NiMH: 5,3

- Batteri, Li og Li-ion: 3,2

- Kondensator m/PCB eller PCT: 19

- Kondensatorer u/PCB eller PCT: 9,8

- Plast med brommerte flammehemmere: 65

- SF6- anlegg/komponenter: 23

- Røykvarslere, radioaktiv: 4,8

- Kvikksølvkomponenter: 1,6

- Komponenter med beryllium: 15,7

Reklame

Siste sjanse i kveld: Halv pris på alt fra Comfyballs

Kommentarer til denne saken