Gå til sidens hovedinnhold

Gigantisk overskudd

Norge overskudd på handelen med utlandet er formidabelt.

Tilsammen ble rekord-overskuddet på 368 milliarder kroner. I 2006 ble det eksportert varer for til sammen 772,5 milliarder kroner.

NA24 – din næringslivsavis

58,7 milliarder mer
Dette er en økning på 112,3 milliarder, eller 17 prosent, fra 2005. Med en vareimport på 404,6 milliarder gir dette et handelsoverskudd på 367,9 milliarder kroner, 58,7 milliarder høyere enn for 2005. Det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå.

De foreløpige tallene for utenrikshandel med varer, unntatt skip og plattformer for 2006, viser at både importen, eksporten og handelsoverskuddet er de høyest hittil registrerte.

Redusert oljeeksport i desember
I desember 2006 ble det eksportert varer for 61,0 milliarder og importert for 34,5 milliarder kroner. Handelsoverskuddet i desember ble dermed på 26,5 milliarder kroner, en nedgang på 18,2 prosent fra desember året før. Dette skyldes i første rekke høy import og redusert eksport av olje og gass i desember.

Oljeeksport på 471 milliarder
Samlet eksportverdi for råolje, naturgass og kondensat for 2006 kom opp i 471,5 milliarder kroner, en økning på 64,2 milliarder sammenlignet med 2005.

I 2006 ble råolje eksportert for 316,5 milliarder kroner og naturgass for 139,9 milliarder kroner, en oppgang på henholdsvis 9,3 og 35,7 prosent. Gjennomsnittlig pris per fat råolje har økt fra 348 kroner i 2005 til 419 kroner i 2006, mens det har vært en nedgang i antall fat på 76 millioner fat, fra 831 millioner i 2005 til 755 millioner i 2006.

Reklame

Slik får du godt internett på hytta