Næringsminister Trond Giske vil ha en ny gjennomgang av regjeringens håndtering av det omfattende eierskapet staten har i norsk næringsliv. I en melding fra næringsdepartementet kommer det frem at regjeringen har vedtatt å starte arbeidet med en ny stortingsmelding om statlig eierskap.

- Regjeringen sin eierskapspolitikk, slik den er nedfelt i forrige eierskapsmelding, har vist seg å være en god ramme for den statlige eierskapsutøvingen. Samtidig er verden i kontinuerlig utvikling, og jeg ser behov for å videreutvikle eierskapspolitikken til regjeringen på enkelte områder i lys av dette, skriver Giske i meldingen.

Det blir ikke oppgitt når meldingen er tenkt lagt frem for Stortinget.

Frustrasjon over utbytter
I enkelte deler av de statseide selskapene har det vært frustrasjon over at staten henter ut store utbytter.


Denne uken gikk Statkrafts styreleder Arvid Grundekjøn til frontalangrep i mot Trond Giske og statens håndtering av selskapet. Han mente at Staten tar ut for store utbytter av selskapet han er styreleder for, og at dette hindrer videreutvikling av Statkraft.

Det spesielle i situasjonen er at styrelederen altså går i mot eierskapsstyringen til den eneste eieren i selskapet, staten.