Gå til sidens hovedinnhold

Gjedrem spår boligkollaps

Sentralbanksjefen har dystre spådommer om boligen din. - Boligmarkedet vil stagnere eller gå ned, sier Gjedrem.

Notabiliteter fra politikk og næringsliv er lydhør foramling hos Norges Bank for å høre sentralbanksjef Svein Gjedrems tilstandsrapport om norsk økonomi.

NA24 - din næringslivsavis

På forhånd var det knyttet særlig spenning til hva Gjedrem vil si om sin erfaringer rundt Norges Banks rentebane.

Se hele talen hos TV 2 Nyhetskanalen .

I tillegg var det stor interesse for hva Gjedrem vil si om det stramme arbeidsmarkedet og hvordan Sentralbanken vil reagere på høy lønnsvekst.

LES MER: Grønn banksjef

NA24 har hentet ut de sentrale temaene Gjedrem er opptatt av i talen, som heter «Økonomiske perspektiver».

LES OGSÅ: De mektiges bord

Rentene skal opp
Sentralbanksjefen bruker mye plass i sin tale til å diskutere vår iver etter å ta opp lån til hus og hytte.

- Den økte gjelden vil etter hvert som renten øker, tynge økonomien til mange husholdninger og begrense betalingsviljen i boligmarkedet, sier Gjedrem.

Hvis det er noen som ikke tror på nye renteøkninger, så gir sentralbanksjefen dem en kalddusj.

- Vi ser for oss en gradvis økning opp mot et mer normalt nivå på noe over fem prosent, sier Gjedrem.

- De langsiktige rentene er uvanlig lave og vil trolig stige over noen år. Det vil også de kortsiktige rentene gjøre.

Stagnasjon
Han peker at Norge rett og slett ikke har en vekst i folketallet og inntekter som greier å holde følge med priseksplosjonen på boliger. Dermed trekker han også konklusjonen som huseierne ikke liker.

- Samlet vil utviklingen i disse faktorene etter hvert stagge veksten i boligprisene og gi en periode med stagnasjon eller falle, sier Gjedrem

Sentralbankssjefen gir også et spark til dagens skattesystem.

- Den største svakheten er fortsatt i bolig-, eiendoms- og formuesbeskatningen som er utformet slik at vi overinvesterer i hus og hytter.

Sykefraværet
I takt med økt sykefravær og at større andel av personer i yrkesaktivalder at antall havner på attføring og uføretrygd ser nå sentralbanksjefen alvorlige hindre for en sunn økonomisk utvikling.

- Den sterke veksten i trygd kan ikke forklares med utviklingen i helsetilstanden i befolkningen. Vi blir stadig friskere, sier Gjedrem.

Den største utfordringen er nå å begrense strømmen av personer inn i trygdeordninger. Gjedrem er bekymret for at når folk mister jobben, så fungerer ikke ordningene slik at folk kommer i gang med å lete etter nye jobb.

­Men direkte til attføring.
Og attføring er i stor grad forværelset til uføretrygd, sier han.

Trolig trengs et bredt spekter av virkemidler for å begrense veksten i antall trygdede. Også regleverket for hos arbeidsgiverne bør etter Gjedrems syn endres.

- De økonomiske insentivene i bedriftene bør være større for å motvirke at deres arbeidstager blir trygdet. I tilegg bør enkelte ordninger som i dag vireker som rene fattigdomsfeller, vurderes fordi det for den enkelte til å begynne med kan være lite å hente økonomisk på å gå fra trygd og slå inn på en arbeidskarriere, sier sentralbanksjefen.

Lønnsveksten
- Vi ser nå de første tegnene til at lønnsveksten tar seg opp. Vi kan ikke se bort fra tidligere erfaringer med brå kast i lønnsutviklingen i høykonjunkturer. På den annen side kan evnen til å omstille ha økt i arbeidslivet, og tilgangen på arbeidskraft fra andre land kan dempe utslagene. I så fall vil arbeidsledigheten kunne stabilisere seg på et lavere nivå enn før, De erfaringene partene i arbeidslivet tidligere har vunnet med at store løft i lønnsveksten gir økt rente, kan kanskje også dempe tilleggene i de sentrale oppgjørene, sier Gjedrem.

Reklame

Manchester City slår lillebror Manchester United søndag