Seismikkselskapet Reservoir Exploration Technology ber långiverne om refinansiering av selskapets fem obligasjonslån, fremgår det av en børsmelding mandag ettermiddag.

I meldingen skriver selskapet at kombinasjonen av høye rentekostnader og et svakt marked gjør at man forutser økonomiske problemer når tilbakebetaling av lånene etter planen skal begynne i 2011.

Dels foreslås det at to lån konverteres til aksjer, til kurs 2 og 1,30 kroner. Dels foreslås det at låneforfall utsettes. Obligasjonsgjelden vil kunne bli redusert med rundt 200 millioner kroner til 844 millioner, og ingen av lånene vil forfalle før 2013.

Aksjonærer som representerer 44 prosent har sagt ja, og det opplyses at det også har vært forhandlinger med større obligasjonseiere for å skape en balansert løsning.

Aksjen sluttet mandag opp 1,9 prosent til 2,10 kroner. Selskapet har vokst kraftig, men tapt penger. Aksjekursen kollapset i fjor, i takt med oljeprisens fall på høsten. Det er en skjebne selskapet deler med mange små olje- og oljeserviceselskaper med stort kapitalbehov.

Selskapet gjorde en rettet emisjon på 256 millioner kroner i april, med en etterfølgende reparasjonsemisjon på 51 millioner kroner i mai.