Gå til sidens hovedinnhold

Gjensidige Nor og DnB opprettholder bytteforhold (Ny)

Gjensidige Nor og DnB opprettholder sitt bytteforhold i fusjonsforslaget som ble presentert tirsdag. Det store spørsmålet nå er hvorvidt Gjensidige Nor får 2/3-delers flertall for fusjonsforslaget

DnB og Gjensidige Nor opplyser tirsdag at bytteforholdet fra det tidligere kommuniserte fusjonsforslaget skal opprettholdes. Som iMarkedet tidligere har skrevet betyr dette at bytteforholdet i fusjonen vil være 6,2 aksjer i DnB og et kontantvederlag på 23 kroner pr. aksje i Gjensidige NOR.Det bekreftes videre at DnB-sjef Svein Aaser blir konsernsjef i det nye finanskonsernet. Gjensidige Nor-sjef Olav Hytta blir styreleder på heltid med Jannik Lindbæk og Bjørn Sund som likestilte nestledere.Skal sparke ut 1.630

Det siktes inn på synergieffekter fra sammenslåingen på 1,4 milliarder kroner. Disse vil begynne å virke fra 2004. I samme slengen legger de to finansselskapene opp til en nedbemanning på 1.630 årsverk.Årlige kostnadsbesparelser er anslått til 1.760 millioner kroner før skatt med full effekt fra slutten av 2006. Det årlig inntektsbortfall er på 400 millioner kroner før skatt, slik at netto årlige synergier er på 1.360 millioner kroner før skatt, tror fusjonspartnerne.Nettosynergiene vil være på 408 millioner kroner i 2004, 816 millioner kroner i 2005 og 1.224 millioner kroner i 2006.Restruktureringsutgifter er beregnet til 1.860 millioner kroner.Usikkerhet om 2/3-delers flertall

DnB vil gjennomføre en emisjon mot Bankinvesteringsfondet for å opprettholde 34 prosent. Dette er viktig for å få aksept for fusjonsforslaget fra Stortinget.Det opplyses i meldingen at statens Bankinvesteringsfond, Stiftelsen Gjensidige NOR Sparebank, Gjensidige NOR Forsikring og


Fidelity Investment International støtter fusjonen. Statens Bankinvesteringsfond (SBIF) som i dag har 47,8 prosent av aksjene i DnB. I Gjensidige Nor har Stiftelsen Gjensidige NOR


Sparebank og Gjensidige NOR Forsikring henholdsvis 24,1 prosents og 13,1 prosents eierandel. Fidelity Investment International, som også støtter fusjonen, får en samlet eierandel på 7,5 prosent i det fusjonerte konsernet.Fusjonen er betinget av to tredels flertall i hvert av


selskapenes generalforsamlinger.Fra Pareto opplyses det tirsdag at opprørerne på eiersiden til Gjensidige Nor utgjør 24 prosent. Hvis dette antallet viser seg å være riktig, kan det bli problemer å få godkjennelse fra generalforsamlingen til Gjensidige Nor.Andre momenter

Videre vises det til at:*Bankvirksomheten viderefører merkenavnene som de to bankene har i dag.


*Vital og Gjensidige NOR Spareforsikring vil bli drevet videre med hovedkontorer i henholdsvis Bergen og Trondheim, men vil bli søkt koordinert til ett livselskap.


* Det nye konsernet opprettholder Gjensidige NORs status som sparebank.


* DnB NOR brukes som det nye navnet på finanskonsernet.


* Basert på aksjekursene 17. mars ville det nye konsernet hatt en børsverdi på 39 milliarder kroner, det sjette største finanskonsernet i Norden.


* Finansielle rådgivere for Gjensidige NOR er Merrill Lynch, ABG Sundal Collier og Gjensidige NOR Equities. Finansielle rådgivere for DnB er Carnegie, JPMorgan og DnB Markets.

Reklame

Kurs: Dette må du vite om bobler