Investoren og narkosiktede Gjermund Cappelen fra Bærum skal ha vært polititoppen Eirik Jensens informant i en årrekke. Den siste tiden skal han ha innrømmet smugling av 30 tonn hasj til Norge i en 20-årsperiode, fra begynnelsen av 1990-tallet. Dette får Nettavisen opplyst av personer med kjennskap til den pågående etterforskningen i Asker og Bærum politidistrikt.

Tips Nettavisens journalist

Cappelen er siktet for grov narkotikakriminalitet og grov korrupsjon. Han er også hovedbrikken i saken som Spesialenheten for politisaker etterforsker mot Jensen. Polititoppen er foreløpig siktet for grov korrupsjon, for å ha mottatt penger for å hjelpe Cappelen da han smuglet hasj til Norge. I tillegg er Jensen siktet for medvirkning til grov narkotikakriminalitet.

Jensen har hele tiden hevdet sin uskyld.

Har sittet i ti avhør

Så sent som i går satt Cappelen i avhør i flere timer med politiet. Nettavisen kjenner til at dette skal være det tiende avhøret bare den siste tiden.

–Min klient har vært i en rekke avhør den siste tiden, og seneste avhør var onsdag ettermiddag og kveld. Jeg ønsker ikke å si noe om hva han har forklart så lenge saken er under etterforskning, sier Cappelens forsvarer Benedict de Vibe til Nettavisen.

Jensens forsvarer John Christian Elden sier følgende til Nettavisen:

– Vi er ikke kjent med disse opplysningene, men det føyer seg i så fall inn i rekken med løse og udokumenterte beskyldninger, der vi håper Spesialenheten også ser på Cappelens motiv for påstandene.

En rettssak mot Cappelen og hans narkotikanettverk er berammet til september i Asker og Bærum tingrett. Etterforskningen mot Jensen er forventet å være ferdig like etter sommeren.

Les også:– Finansrådgivere i Sveits avhørt om Gjermund Cappelen

Les også:Politiet vil tiltale Gjermund Cappelen

Les også:Eirik Jensen: – Jeg tror ikke jeg blir dømt

Nettavisen er kjent med at Cappelen skal ha forklart at han hadde en fortjeneste på 5000 kroner per kilo for hasjsmuglingen. Politiet estimerer at han skal ha hatt en fortjeneste på rundt 120 millioner kroner får Nettavisen opplyst av uavhengige kilder. Årsaken til at politiet ikke mener fortjenesten har vært større er at de tar høyde for at det har vært beslaglagt et større parti hasj på 500 kilo med en antatt verdi på rundt 20 millioner kroner. I tillegg er det tatt høyde for at han ikke skal ha fått betalt for all hasjen som skal være solgt videre, og at han kan ha blitt frastjålet en del hasj.

Skal ikke ha nok bevis

Tidligere er det gjort kjent at Cappelen skal ha innrømmet smugling av 20 tonn hasj i en periode på cirka 20 år, fra begynnelsen av 1990-tallet.

Etter det Nettavisen kjenner til har politiet i Asker og Bærum så langt i etterforskningen ikke bevisgrunnlag for å straffeforfølge Cappelen for innførsel 30 tonn hasj. Men politiet skal ha anslått at de kan ha bevismateriale til å reise en tiltale på rundt 20 tonn hasj.

–De opplysningene kommenterer jeg ikke, sier de Vibe kort til Nettavisen.

Førstestatsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter Lars Erik Alfheim har ikke vært tilgjengelig for kommentar grunnet et statsadvokatmøte i Son, på Østlandet. Politiadvokat Janne Danielsen i Asker og Bærum politidistrikt vil ikke si mye om Nettavisens opplysninger.

–Dette er en sak som er under etterforskning og som jeg ikke ønsker å kommentere.

– Jensen skal ha fått 500 kroner per kilo

Nettavisen er også kjent med at Cappelen i avhør skal ha forklart seg om mer enn 100 innførsler av hasj til Norge, fra begynnelsen av 90-tallet til begynnelsen av 2000-tallet.

Nettavisen har også fått opplyst av politikilder at Cappelen har forklart at Jensen skal ha fått 500 kroner per kilo hasj som ble smuglet inn til Norge fra Danmark, Nederland og Spania.

Da Jensen fortsatt var i politiet hadde han høyeste sikkerhetsklarering og tilgang til alle datasystemer i etaten. Informasjonen han skal ha hatt tilgang til skal han ha brukt til å tipse Cappelen om at «kysten var klar» og når det var «fare på ferde».

Politiets teori er at dette skal ha bidratt til at Cappelen har kunnet drive hasjsmugling i en årrekke uten å bli tatt.

Spesialenheten har ikke ønsket å kommentere saken.