Valget vil påvirke hverdagen og framtiden din. Få steder er skillelinjene så tydelige som i familie- og likestillingspolitikken.

Høyre valgte å åpne sin valgkamp med løftet om å fjerne fedrekvoten. Det har vekket en storm av innvendinger, fra både fedre, mødre og næringsliv. Folk gjennomskuer retorikken om valgfrihet, og ser at Høyres forslag om å fjerne retten til pappapkvote vil bety at mange fedre igjen må stå med luen i hånden på sjefens kontor og be om pappaperm.

Hvis de borgerlige partiene vinner høstens stortingsvalg, står vi i fare for å skru klokken tilbake i likestillingspolitikken:

  • I stedet for gradvis rimeligere barnehage, vil Høyre øke prisen på en barnehageplass med 200 kroner i måneden.
  • Samtidig vil høyresiden gjeninnføre kontantstøtten for toåringer.
  • Og altså: fjerne fedrekvoten.

Som Nettavisen vil skrive om i dag har den norske modellen for likestilling og familiepolitikk vært en suksess. Mens vi i Norge diskuterer om vi skal avskaffe fedrekvoten diskuterer danskene om de skal kopiere oss. Og velstanden i Norge skyldes ikke bare olje, en viktig grunn til vår økonomiske framgang er at kvinner deltar i yrkeslivet i høyere grad enn sine medsøstre i andre land. Det sier egentlig seg selv: Hvis du kan ta i bruk talentet og evnene til hele befolkningen, kommer du lenger enn om du bare mobiliserer 50 % til innsats i arbeidslivet.

Les også: - Jeg utfordrer Høyre og Frp om barnehager
Les også: Danmark vil ha tilbake det Erna vil fjerne

I de rødgrønne årene har det skjedd store endringer i familiepolitikken i Norge. Alle har fått rett til barnehageplass, til en langt billigere pris enn før. Foreldrepermisjonen er kraftig forlenget. Samtidig er kontantstøtten fjernet for toåringer. Vi tror en slik politikk er bra for barna, som får mer tid med begge foreldre det første leveåret og trygge barnehager i årene etterpå. Målet har dessuten vært å gjøre det lettere å kombinere arbeid og barn, for både kvinner og menn. Det tjener vi på som samfunn. Norge har både høyere kvinnelig yrkesdeltakelse og høyere fødselstall enn det som er vanlig i svært mange land rundt oss.

I stedet for å skru klokken tilbake bør vi ta nye steg fram. Norge kan bli et enda bedre familie- og likestillingsland. Her er de viktigste tingene vi bør gjøre de neste årene:

  • Innføre to barnehageopptak i året, så ventetiden blir så kort som mulig.
  • Fase ut resten av kontantstøtten, når to opptak i året i barnehagene er innført i hele landet.
  • Å styrke retten til heltid i arbeidslivet.
  • At flere fedre skal få rett til fedrekvote, så alle barn får mulighet til å ha pappa hjemme en periode i begynnelsen av livet.