Gå til sidens hovedinnhold

Gjødselsalget øker

Den amerikanske gjødselprodusenten IMC Global melder om en økning i salget på 11 prosent i første kvartal, men bunnlinjen preges av økte kostnader og valutatap

IMC Global fikk et resultat på 28 cent pr. aksje i første kvartal inkludert urealisert valutatap, mens resultat korrigert for en styrket canadiske dollar, endte på minus 15 cent. Det var ventet minus 21 cent blant analytikerne.Omsetningen økte med 11 prosent, og mye av det skyldes volumøkninger. Salget av fosfatbaserte gjødsler økte med 9 prosent fra første kvartal i fjor, mens potashgjødsel økte med 7 prosent. Omsetningen endte på 552 millioner dollar, mot 498 millioner i fjor.Når det gjelder utsiktene så tror IMC Global at oppgangen i DAP-prisene som kom i slutten av mars kan holde utover våren. Selskapet ser en økning i etterspørselen i USA på 2-3 prosent.Styreformann og konsernsjef Douglas A. Pertz sier i en kommentar til en mulig flerårig oppgang at estimatene tilsier en økning i volumene i år. Markedet er preget av en stram tilbud- og etterspørselsbalanse, lave lagre og lite ny kapasitet.IMC Global er verdens største produsent og markedsfører av fosfat og potashgjødsler.

Reklame

Strømsjokk: Så mye billigere er fastpris enn spot