En av moderne tids største utfordringer er global oppvarming.

Høyere temperaturer i luft og vann, stigende havnivå og smeltende poler er bare noen av utfordringene mennesker må takle de kommende årene, og nå ser det ut til at vi har fått enda en utfordring i fanget.

En ny forskningsrapport utført av Den europeiske romfartsorganisasjon (European Space Agency) melder nemlig at tyngdekraften (!) over Antarktis er det siste offeret for global oppvarming, skriver Wired.

Ifølge rapporten er dette følgene av at milliarder av tonn med is har smeltet i området.

- Det er tapet av is fra vestlige områder i Antarktis mellom 2009 til 2012 som er grunnen til fallet av tyngdekraften i regionen, står det i rapporten.

Det er romfartsorganisasjonens satellitt GOCE som har fulgt området over tid og målt utviklingen. Til tross for rapportens meget overraskende konklusjon, burde det nevnes at fallet i tyngdekraften i området er veldig liten. Ifølge Wired er det viktigere å fokusere på hva denne rapporten bekrefter, nemlig at global oppvarming påvirker Antarktis, og dermed også resten av verden, på drastisk vis.

Tidligere i år kunne en rekke forskjellige forskere fortelle at mange av isbreene i region sakte, men sikkert, vil kollapse, noe som igjen vil føre til at havnivåene verden over vil øke med flere meter de neste par hundre årene.

HTML EMBED

Tyngdekraften påvirkes av hvor du befinner deg på jordens overflate og massetettheten til det du står på - i dette tilfellet is. I løpet av det fire år lange forskningsprosjektet kartla satellitten forskjellene, og oppdaget minkende tyngdekraft i områder hvor isen smeltet raskest.

Forskningsprosjektet er et samarbeidsprosjekt med blant annet Tyskland og USA, og forskere håper at resultatet kan hjelpe dem i å kartlegge hvordan global oppvarming påvirker islagte områder av verden.