Gå til sidens hovedinnhold

Glohett i norsk økonomi

Veksten i norsk økonomi vil ingen ende ta.

Produksjonen og sysselsettingen fortsatte å øke i høyt tempo i første kvartal i år, melder Statistisk sentralbyrå.

NA24 - din næringslivsavis

Ifølge årets første konjunkturbarometer er norsk økonomi inne i det fjerde året på rad med konjunkturoppgang, og det faller ikke med det første. En titt på de siste konjunkturbarometrene fra SSB forteller alle den samme historien, med titler som «Det strammer seg til i norsk økonomi» (22.02.2007), «Sterk vekst i norsk økonomi» (14.12.2006) og «Forsterket høykonjunktur» (14.09.2006).

Veksten fortsetter
SSB spår at veksten i den innenlandske etterspørselen trolig vil holde seg godt oppe, men forteller at det ligger an til en periode med svakere etterspørselsimpulser fra utlandet i tiden fremover. Derfor ventes oppgangen å flate litt ut, men ikke mer enn at aktivitetsnivået fortsatt vil holde seg høyt.

Den langvarige konjunkturoppgangen, sammen med rekordlav arbeidsledighet, gjør at byrået nå oppjusterer sine forventninger for lønnsveksten til neste år. I forrige konjunkturrapport, for siste kvartal i fjor, spådde SSB en lønnsvekst til neste år på 4,8 prosent. Det er nå oppjustert til 5,5 prosent.

Renten opp til 5 prosent
SSB venter at inflasjonen vil øke opp mot to prosent i 2008, men at styrkingen av kronen vil kunne bidra til at inflasjonen reduseres noe deretter.

Selv med rekordlav arbeidsledighet, forventer SSB at ledigheten ska videre ned, selv om de nå bare ser en svak tendens til ytterligere nedgang.

Onsdag satte Norges Bank opp renten til 4,25 prosent, og styringsrenten har blitt satt opp med 2,5 prosentpoeng i løpet av de to siste årene. SSB venter at styringsrenten innen ett år vil bli satt videre opp med 0,75 prosentpoeng.

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien gratis