Gå til sidens hovedinnhold

Godt fra BNbank

BNbank leverte godt i første kvartal, men overskuddet var likevel lavere enn på samme tid i fjor

BNbank oppnådde et resultat for første kvartal 2003 på 49


millioner kroner, mot 54 millioner kroner i samme kvartal i fjor. Resultat pr aksje ble 5,04 kronerNetto renteinntekter på 116 millioner kroner er 7 millioner kroner høyere enn i samme kvartal i fjor.- Økningen forklares hovedsakelig med høyere utlåns- og innskuddsvolum. BNbanks frie midler er plassert i eiendeler med kort rentebinding. Nedgangen i det kortsiktige rentenivået har redusert netto renteinntekter i forhold til fjerde kvartal i fjor, heter det i en melding fra selskapet.Utlånsvolumet økte med 781 millioner kroner i kvartalet. Veksten har hovedsakelig kommet i tradisjonelle pantelån til bedriftsmarkedet og marginutviklingen har vært


tilfredsstillende. Konsernets samlede utlån har de siste 12 månedene økt med 8 prosent til 34,2 milliarder kroner.Tap på utlån ble 9 millioner kroner i første kvartal 2003 mot 1 million kroner i første kvartal 2002. Omfanget av


misligholdte lån har økt i kvartalet.

Reklame

Kun i dag: 30 % på alle varer hos Christiania Glasmagasin