Tørrlastrederiet Golden Ocean Group Ltd som har skipsreder John Fredriksen som hovedaksjonær, la onsdag morgen frem tallene for tredje kvartal. De var rett i underkant av hva analytikerne hadde forventet.

Når det gjelder utsiktene fremover, så gjør en rekke inngått kontrakter at rederiet nå har liten nedside hva gjelder underskudd på kontantbasis i perioden frem til og med 2012.

Lav risiko
Som følge av en stor portefølje med befraktningskontrakter for flåten av større bulkskip, så kan Golden Ocean flyte greit selv i et svakt bulkmarked fremover så sant deres kontraktsmotparter oppfyller sine forpliktelser.

Ifølge beregninger gitt av Golden Oceans styre basert på dagens kontraktsportefølje så kan rederiet gå breakeven på kontantbasis med null i dagrate for sin ledige kapasitet i panamaxsegmentet og trenger kun 6.500 dollar per dag på timecharterbasis for sin ledige capesizekapasitet for perioden ut 2012.

Rederiet sier imidlertid i rapporten at de forventer resultater på nivå med tredje kvartal fremover. De beskriver samtidig motpartsrisikoen i dagens befraktningsavtaler som lav.

Konservative
Når det gjelder den videre utviklingen av flåten av tørrlastskip, så vil rederiet fortsette å ha en opportunistisk tilnærming til markedet, men legger samtidig vekt på at de vil ta en konservativ holdning til å leie inn eller å kjøpe skip.

Fokuset er i følge styret på å se på nye investeringer når disse kan støttes opp med langsiktige kontrakter med industrielle kunder. Styret er fortsatt bekymret for veksten i verdens flåte av tørrlastskip.

Rett under
Når det gjelder resultatene for tredje kvartal så havnet de rett under konsensus i markedet. Flåte hadde bruttofrakteinntekter på 113 millioner dollar og fikk et driftsresultat på 77,2 millioner dollar. I samme periode i fjor endte driftsresultatet på 121,7 millioner dollar etter driftsinntekter på 310 millioner dollar.

Inkludert i årets tredje kvartal er en salgsgevinst på 54 millioner dollar. Analytikerne hadde ifølge estimater innhentet av SME Direkt for TDN Finans, ventet et driftsresultat på 81 millioner dollar. Rederiet hadde en tilsvarende gevinst i samme periode i fjor.

Nettoresultatet i tredje kvartal endte på 75,6 millioner dollar, mot ventet 77 millioner. I samme periode i fjor viste bunnlinjen pluss 118,7 millioner dollar.