(SIDE2): I begynnelsen av november ble det klart at Gørild Mauseth anker dommen fra Borgarting lagmannsrett med støtte fra Norsk Skuespillerforbund til Høyesterett.

Mer fra Side2.no: Besøk forsiden

I slutten av september avgjorde Borgarting lagmannsrett at NRK hadde sitatretten på sin side da de la ut et 10 sekunders klipp fra spillefilmen «Brent frost» der Gørild Mauseth og Stig Henrik Hoff har sex i en robåt full av fisk. I to av disse ti sekundene blir Mauseth vist naken forfra, og om NRK hadde lov å vise disse sekundene har vært mye diskutert.

Les også: Mauseth-sex ikke spenstig nok?

Mandag informerer Norges Høyesterett i en pressemelding om at Høyesteretts ankeutvalg har henvist saken, men at den ennå ikke er berammet. I anken gjøres det gjeldende at lagmannsrettens rettsanvendelse er feil. Anken reiser spørsmål av betydning utenfor den foreliggende sak, da Høyesterett ikke har behandlet spørsmål om sitatrettens rekkevidde tidligere, heter det i pressemeldingen.

I tilsvaret gjøres det gjeldende at lagmannsrettens dom er riktig.

Mauseth vant første runde
I Oslo tingrett ble NRK i fjor dømt til å betale erstatning og oppreisning til Gørild Mauseth, for å ha brutt åndsverkloven som verner hennes framføring av en hovedrolle i filmen «Brent av frost». NRK anket imidlertid avgjørelsen, og i en dom 30. september ga Borgarting lagmannsrett NRK medhold.

Sitatretten slår fast at det er tillatt å sitere fra et offentliggjort verk «i samsvar med god skikk og i den utstrekning formålet betinger».

Mauseth og Norsk Skuespillerforbund mener at sitatet som ble brukt i Store Studio gikk lenger enn hva som er nødvendig, da det i tillegg til scenen som parodien bygget på, ble tatt med en del som viste skuespilleren frontalt naken.

NRK visste at Mauseth ikke ønsket dette klippet brukt i annen sammenheng enn i selve filmen. NRK viste ikke hensyn da de likevel valgte akkurat dette klippet til bruk i underholdningsøyemed, og dermed er heller ikke god sitatskikk overholdt.

– Det er viktig at vi har en sitatrett i Norge, men for kunstnernes del er det svært viktig at denne brukes på riktig måte. Det er viktig at domstolen avklarer hva som er tillatt innenfor sitatrettens grenser, sa leder i Norsk Skuespillerforbund Agnete G. Haaland i en pressemelding i forbindelse med at saken ble anket til Høyesterett.