Gå til sidens hovedinnhold

Gransker mobil strålingsfare

Den danske regjeringen vil ha en uavhengig vurdering av strålingsfaren fra mobilmaster. I det siste har debatten rundt helsefare fra mobilmastene rast i Danmark.

Det er nå bred politisk enighet om at det skal gjennomføres en uavhengig granskning av helsefaren ved mobilstråling. Skepsisen rundt de nye mobilmastene for det såkalte UMTS-nettet er enorm i Danmark.

Blant annet har foreldre demonstrert mot montering av mobilmaster nær barneskoler. Foreldrene har krevd forbud mot utbygging av mobilnettene.

Videnskabsminister Helge Sander vil demme opp for frykten ved å få en grundig gjennomgang av strålingsfaren. Sander vil imidlertid ikke stoppe utbyggingen før han sitter med en granskningsrapport som utvedtydig konkluderer med at mobilmastene utgjør en helserisiko.

- Jeg lytter nøye til den bekymringen som har fremkommet i mediene når det gjelder strålingen fra mobilmaster. Det er dog viktig å understreke at det ikke er satt spørsmålstegn ved om våre mobilnett overholder de internasjonale grenseverdiene som er fastsatt, sier Sander til nyhetsbyrået Ritzau.

Reklame

Kun i dag: 30 % på alle varer hos Christiania Glasmagasin