Gå til sidens hovedinnhold

Jobbstøy skader fosteret

- Problemene er større enn først antatt, mener Statens arbeidsmiljøinstitutt.

(SIDE2): Under svangerskap kan støy på arbeidsplassen skade hørselen til fosteret, eller påvirke den gravide og fosteret på andre måter.

Dette er for så vidt ikke noe nytt, men ifølge Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami) er disse problemene trolig større enn det man tidligere har antatt.

Dette melder ANB.

- Lage egne retningslinjer
Foruten at støyeksponering kan føre til hørselsskade kan det også føre til stressreaksjoner hos både mor og foster, noe man mistenker kan være årsaken til lav fødselsvekt og for tidlig fødsel.

- Vi anbefaler derfor at bedrifter som har et støyproblem og yngre kvinnelige ansatte, lager egne retningslinjer for gravide som en del av det systematiske HMS-arbeidet, sier Hilde Slørdahl Conradi, lege ved avdeling for arbeidsmedisin og epidemiologi i Stami.

Støybelastningen for gravide bør ikke overstige 85 desibel. Dette er retningslinjer som også gjelder for andre arbeidstakere.

Utsettes man for høyre støybelastning er hørselsvern påbudt, men fosteret vil ikke ha annet hørselsvern en bukvegg og fostervann.

Tidspunkt avgjørende
Hvor langt man har kommet i graviditeten spiller også en avgjørende rolle i hvilken grad fosteret blir påvirket av støyet.

Fosteret har nemlig ikke utviklet hørselssansen tilstrekkelig til å kunne utvikle en skade før cirka uke 24 i svangerskapet.

Utsatte yrker
Det er flere bransjer støyeksponeringen er stor.

Et eksempel er offshorevirksomhet hvor man blir utsatt for støy både i forbindelse med helikoptertransport og på enkelte installasjoner.

Høye støynivåer forekommer også i nærings og -nytelsesmiddelindustrien hvor det er vanlig med yngre, kvinnelige ansatte. Årsaken til høyt støynivå her er harde flater i gulv og vegger.

Tiltak
I Arbeidstilsynets veiledning om gravide, heter det at arbeidsgiver må sikre at arbeidstakere som er gravide, som nylig har født eller som ammer, ikke eksponeres for støynivåer som overskrider grenseverdier i forskrift om støy på arbeidsplassen.

På grunn av risikoen for lav fødselsvekt og for tidlig fødsel som følge av stressreaksjoner på grunn av støy i arbeidet bør også inngå i vurderingen.

- Ved høye støynivåer bør arbeidsgiver og bedriftshelsetjeneste vurdere om støydempende tiltak kan gjøres i lokalet, samt om støyeksponeringen er like høy overalt. På arbeidsplasser med høy støyeksponering der omplassering vurderes som nødvendig, bør de gravide omplasseres fra og med uke 24, sier Slørdahl Conradi. (ANB)

Reklame

Kurs: Dette må du vite om bobler

Kommentarer til denne saken