(SIDE2): Ny forskning blant nesten 2500 kvinnelige røykere viser at kvinner med «avhengighetsgenet» har 66 prosent dårligere sjanse for å slutte og røyke når de blir gravide, skriver Daily Mail.

Siste nytt fra Side2: Sjekk forsiden akkurat nå!

Farlig for fosteret
Avsløringen kan hjelpe til å forklare hvorfor mange kvinner fortsetter å røyke under svangerskapet, til tross for farene det utgjør for det ufødte barnet.

Røyking under svangerskapet øker risikoen for dødfødsel, prematurfødsel og undervektige barn. Det tredobler også risikoen for krybbedød.

Selv om det er mer sannsynlig at man slutter å røyke under graviditeten enn noen annen gang i livet, så velger opp mot 80 prosent å fortsette med uvanen ifølge den britiske avisen.

Men forskerne legger vekt på at vordende mødre ikke skal bruke genene som en unnskyldning for å fortsette å røyke.

Selv om en kvinnes gener kan gjøre det vanskeligere for henne å slutte, så er det ikke umulig, hevder forskerne.

Forskerne, fra Peninsula Medical School i Exeter og universitetet i Bristol, fulgte fremgangen til 2474 røykere fra Bristol og omegn, som ble gravide.

Sliter med å stumpe røyken
DNA-tester viser at omkring en tredjedel er bærere av et gen som allerede er kjent for å gjøre folk til storrøykere. Nå virker det som dette genet også gjør det vanskeligere å slutte med røykingen.

31 prosent av dem uten genet klarte å slutte og røyke i løpet av de første tre månedene i svangerskapet. Bare 21 prosent av de med genet klarte det samme.

Mot slutten av svangerskapet hadde 47 prosent av de uten genet klart å stumpe røyken. Av de med genet hadde 34 prosent kvittet seg med uvanen.

Samlet viste forskningen at de med en utgave av «avghengighetsgenet» hadde 27 prosent mindre sjanse for å slutte og røyke, mens de med to utgaver av genet hadde hele 66 prosent mindre sjanse for å slutte med uvanen, skriver tidsskriftet Human Molecular Genetics.

- Gravide kvinner er under betydelig sosialt press for å slutte og røyke. Å slutte under slike omstendigheter har sammenheng med en rekke faktorer, inkludert alderen på den vordende moren, deres utdannelse og om partneren røyker eller ikke. Vi var opptatt av å undersøke om den genetiske varianten som påvirker økningen av sigarettforbruk også spiller en rolle som et ekstra hinder når man skal slutte og røyke under graviditeten. Våre undersøkelser hevder at den gjør det, sier doktor Rachel Freathy ved Peninsula Medical School.

Men forskerne ønsker ikke at funnene skal bli brukt som en unnskyldning for å la være å slutte under svangerskapet.

- Det kommer klart fram i våre undersøkelser at en god andel av kvinnene klarte å slutte og røyke. Selv om de hadde arvet to avhengighetskopier av genet. Vi legger vekt på viktigheten for alle vordende mødre som røyker at de skal bruke ressursene som er tilgjengelig i sitt forsøk på å slutte og røyke. Både for sine egne helsegevinst og for helsen til sitt ufødte barn, sier Freathy.

- Det er ikke en alt eller ingenting situasjon. Det betyr ikke at hvis du har genet, så er det bare å gi opp. Men samtidig er det et tegn på at det er vanskeligere for noen å slutte enn andre, sier Freathys kollega Professor Tim Frayling.

Selv om undersøkelsen var knyttet til graviditet, så er det sannsynlig at genet også har innvirkning på begge kjønn og deres muligheter til å slutte og røyke.

Røyk er ut
På få år er røykingen blant unge halvert, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) publisert i februar i år.

Det er 15 prosent unge i alderen 16-24 år som sier at de røyker daglig, mot 16 prosent i 2007. Røykingen i denne aldersgruppen er halvert siden 2003. I tillegg til de som røyker hver dag, røyker 13 prosent av og til.

Les hele artikkelen: Røyking er ut

Hvorfor tror du at det er færre ungdommer som begynner å røyke?

- Det er for det første veldig flott at vi i løpet av noen ganske få år har redusert røyking blant ungdom til det halve. I 2002 var det 29 prosent mellom 16 og 24 som var dagligrøykende. Tallet er nå 15 prosent. Det er ytterligere én prosent ned fra i fjor. Det er vi glade for. Det skyldes nok at det er mye mer generelt negativ holdning til sigarettrøyking i ungdomskulturen. Det skyldes både trender internt i ungdomsmiljøet og at vi har vært aktive fra myndighetene i det tobakksforebyggende arbeidet. De fleste ungdomsskoleelever i Norge går gjennom dette antirøykeprogrammet som heter «Fri,» sa helsedirektør Bjørn-Inge Larsen i Helsedirektoratet til Side2 i februar.

I forhold til på 70-tallet er det langt færre ungdommer som begynner å røyke nå.

Også blant voksne er røykingen avtakende. Blant daglige røykere er den største andelen personer i alderen 35-64 år. Den laveste andelen er blant de yngste og eldste.

Helsedirektøren kommer med gode råd til de som har planer om å stumpe røyken i 2009.

- Det er lurt å bestemme seg for at nå skal man slutte. Man lykkes bedre hvis man allierer seg med noen andre, ringer røyketelefonen og får tips og bruker nikotinerstatning i en overgangsperiode. Da har man større sjanse for å lykkes, sa Larsen i februar.