(SIDE2): Det kan dannes helseskadelige stoffer i maten når den utsettes for sterk varme som under grilling.

Fremkaller skadelige stoffer

Ifølge Matportalen.no er det liten grunn til bekymring for helseskadelige stoffer i grillmat. Men det er likevel noe alle kan være bevisst på når man griller pølser og andre grillmatprodukter.

De som griller aller mest, bør i tillegg vurdere å redusere hyppigheten noe.

Det er særlig to grupper av skadelige stoffer som dannes ved grilling. Dette er såkalte stekemutagener (heterosykliske aromatiske aminer) og PAH-forbindelser (polysykliske aromatiske hydrokarboner).

Kreftfremkallende

Én av de viktigste grunnene for at man skal være litt ekstra påpasselig når man griller er at flere av disse stoffene kan skade DNA (arvestoffet) og forårsake kreft hos mennesker.

Ifølge Matportalen er det er ikke mulig å bestemme hva som er et helsemessig trygt inntak av de nevnte stoffene, men det generelle rådet er at man bør få i seg så lite som mulig av dem.

Opplysningskontoret for egg og kjøtt gjør oppmerksom på at disse stoffene først og fremst vil være skadelige ved jevnlig inntak over lang tid.

De opplyser om at ingen av disse ulike prosessframkalte forurensningene utgjør noen akutt helserisiko i de mengdene som finnes i maten, og det anses ikke å være farlig dersom man skulle komme til å spise en svartbrent skorpe av for eksempel kjøtt eller brød av og til.

Dette kan du gjøre:

- Unngå å la flammer komme i direkte kontakt med maten. Grillingen bør først starte når kullet er glødende og grått på utsiden.

- Grill mindre fettrik mat og unngå at fett fra grillmaten drypper ned i grillen. Dette forårsaker røyk som tilfører maten PAH. Et lurt tips er derfor å bruke stekebrett eller folie som hindrer eventuell drypping fra fett.

- Ikke stress når du griller. Grill ved lavere temperatur over lengre tid.

- Vend maten flere ganger når du griller.

- Grill større kjøttstykker slik at overflaten blir mindre i forhold til volum.

- Sørg for god lufttilførsel under grillingen.

- Unngå å bruke oppsamlet stekesjy til saus.