I 2008 ble det avslørt at tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland betalte null i skatt av norsk pensjon som bosatt i Frankrike. Etter et voldsomt oppstyr, lovte Gro å flytte hjem.

Det skulle gå over fem år før hun gjorde det.

I 2008 brakte det løs med kjempeoppslag i VG om «landsmoderen som nullskatteyter». Andre medier fulgte opp med kritiske artikler før det stilnet av.

Gro vedgikk den gangen overfor VG at hverken hun eller ektemannen, Arne Olav Brundtland, betalte inntektsskatt av pensjonene sine, hverken til Frankrike eller Norge. Et smutthull i skatteloven gjorde at dette ikke var ulovlig, ble det sagt.

Les også: Gro-rådgiver slår tilbake mot kritikken

Det er en kjent sak at Frankrike har hatt nullskatt for pensjonister fra internasjonale organisasjoner. Det ble trukket frem som en viktig grunn for Gro til å slå seg ned i Frankrike. Selv hevdet hun i 2008 at hun ikke var klar over dette da hun slo seg ned i Nice i 2004.

Nettavisen mener: Gro Harlem Brundtland inn i valgkampen

Les også: Betaler null kroner i skatt

(Artikkelen fortsetter under bildet)

«Lex Gro»
Denne saken ga også Stoltenberg II-regjeringen, med SV-leder Kristin Halvorsen som finansminister, et ektra dytt for å tette et smutthull i skatteloven. Det ble raskt satt i gang et lovarbeid i Finansdepartementet.

12. desember 2008 passerte lovfremlegget statsråd for å sikre at pensjoner utbetalt fra Norge til nordmenn bosatt i utlandet, utløser en kildeskatt til Norge på 15 prosent.

Loven ble vedtatt av Stortinget 6.mars 2009 og ble gjeldende fra og med inntektsåret 2010.

Det gjorde ikke saken bedre da det også ble brettet ut at Brundtland hadde vært i Norge og fått utført to store operasjoner uten å betale for dem, noe hun ikke hadde krav på.

Det har også blitt kjent at Brundtland gjennom flere år hadde kunnet heve skyhøye honorar for foredrag i utlandet. Dagbladet kunne i 2008 fortelle at hun mottok 350.000 norske kroner for et tre kvarters foredrag. Selv nektet hun å opplyse hvor mye hun fikk i honorar som rådgiver for Pepsi.

Kollegaene hennes opplyste at de mottok 275.000 kroner i året.

Les hva Nettavisens Gunnar Stavrum skrev om avsløringene rundt Gro Harlem Brundtland i 2008 her.

Mislikte
Brundtland lovte da å flytte hjem og fortalte også at familien hjemme mislikte oppstyret og forholdene og at barn og barnebarn hadde presset på for å få henne til å flytte hjem.

Hun fortalte at familien var glade for at hun hadde bestemt seg for å flytte hjem:

«De er glade for det. De føler presset av dårlig medieomtale om sin mor, og de har flere ganger ymtet frempå om at vi må være mer her. Heretter kan vi være her så mye vi har lyst - og ikke tenke på hvor mange uker vi har igjen», uttalte den tidligere statsministeren til VG.

Les også: Gro sparer 800.000 kroner

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Ventet i over fem år
Men Brundtland flyttet slettes ikke hjem, slik hun hadde lovet for å skape ro. Det skulle gå hele fem og et halvt år før hun og mannen innfridde løftet og flyttet hjem. Det skjedde først sommeren 2013.

Det opplyser kommunikasjonsrådgiver Jon Mørland. Han har i mange år fungert som pressetalsmann for Gro.

Via Mørland gir Gro Harlem Brundtland denne forklaringen på at hun likevel ikke flyttet i 2008, slik hun hadde lovt:

- Jeg fikk vite like etter intervjuet med VG som du viser til, at det var helt greit om jeg skattet i begge land, og derfor kunne fortsette å ha Frankrike som hovedbase.

Gro opplyser videre at hun etter at denne saken kom opp i 2008 har skattet av alle inntektene sine.

Hun har skattet av pensjon til Norge og eventuelle andre inntekter og formue til Frankrike frem til hun flyttet hjem sommeren 2013.

Siden den tid har hun bare skattet til Norge. Hun legger til at skattenivået både når det gjelder inntektsskatt og formue er omkring det samme i Frankrike som i Norge.

Skattelistene
Vi har nå hatt tilgang til utskrifter av skattelistene som omfatter både Gro Harlem Brundtland og ektemannen Arne Olav Brundtland.

Etter det kan vi konstatere at likningen for begge har blitt endret etter avsløringene i 2008.

Ifølge den opprinnelige likningen opererte Gro med en nettoinntekt på null i 2006 og en skatt av 646.331 i formue som utgjorde 5017 kroner.

Endringen som ble gjennomført 30. september 2008 resulterte i at den skattbare inntekten ble hevet fra null til 573.256 kroner. Det resulterte i en skatt på 193.916 kroner.

For året 2008 var det også endringer. Formue og inntekt var uendret, men skatten ble økt fra 123.255 til 210.735 kroner.

Endringer var det også i likningen for ektemannen de samme årene, men her var endringene mindre og i to av årene gunstig for skatteyteren.

Flyttingen tilbake til Norge resulterte i at den skattbare formuen til Gro Harlem Brundtland spratt opp fra 3.007.490 kroner i 2012 til 12.018.268 kroner i 2013.

Den skattbare inntekten økte fra 805.706 kroner i 2012 til 1.109.137 kroner for et halvår i Norge i 2013. Skatten ble økt med 200.000 kroner til 516.384 kroner.

For ektemannen økte den skattbare formuen fra drøyt 2,7 millioner til drøyt 19 millioner. Utliknet skatt for et halvår i Norge ble mer enn doblet til 344.084 kroner.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

«Landsmoder»
Gro Harlem Brundtland var statminister i tre omganger og gikk fra å være utskjelt til å ende opp som «landsmoder», før hun gikk fra bordet som statsminister i oktober 1996.

Fra 1998 til 2003 var hun generalsekretær i Verdens helseorganisasjon (WHO).

Hun ble boende i utlandet og slo seg i 2004 ned i Nice i Frankrike med ektemannen Arne Olav Brundtland.

NA24-kommentar: Da «moderen» falt