For 20 år siden la Brundtlandkommisjonen, eller «Verdenskommisjonen for miljø og utvikling», fram sin rapport «Our common future» i mars 1987.

LES OGSÅ: Klimasituasjonen verre enn antatt

- Resultatene levner ikke tvil
Mandag var Gro tilbake igjen for å snakke om klima.

Hun gikk da hardt ut mot de som tviler på om klimaendringene er menneskeskapte.

- Da vi for 20 år siden la fram en rapport om klimaendringer, viste vi til at de kanskje var menneskeskapte. I dag er all tvil borte, sa Gro og fortsatte:

- Det er derfor uansvarlig og umoralsk å stille spørsmål ved rapportens funn. Resultatene er klare og levner ingen tvil.

Langet ut mot tvilerne
Gro manet videre til at de industrialiserte landene må ta mer ansvar.

- Det er vi som har fylt opp atmosfæren, sa hun.

Hun sa tvilerne gjør arbeidet vanskelig.

- Vi kommer ikke videre dersom vi ikke innser at vi må dele kostnadene, sa hun og påpekte behovet for en ny Kyoto-avtale:

- Kyoto-avtalen inneholder konkrete tiltak for land som er ansvarlig for 30 prosent av utslippene. Det er nødvendig med en ny avtale.

Gro sa videre at det er viktig å få med tvilerne på laget.

- Vi må presse USA til å være med. I 2007 står mye på spill, og vi må gjøre det vanskeligere å gjemme seg bak spørsmålstegn.

Skrekkrapport
Mandag klokken 08.30 la FNs miljøsjef, Achim Steiner, frem en helt ny klimarapport under markeringen av verdens miljødag i Tromsø.

Rapporten er skrevet av mellom 60 og 70 forskere i løpet av fem måneder, og gir et skremmende bilde av klimaforandringene.

Rapporten viser at det står verre til enn det man først hadde trodd, og at dersom ingenting gjøres vil havisen være borte om 50 år. Det er 30 år tidligere enn først antatt.

.