De rundt 200 landsmøtedelegatene må trolig ta stilling til et forslag om MDG skal fortsette med dagens modell med en likestilt talskvinne og en talsmann – eller om partiet skal gå over til en tradisjonell struktur med leder og nestleder.

I tillegg kan det komme forslag om å avvikle partivedtektenes punkt om at ingen tillitsvalgt kan sitte i mer enn seks år i et verv – noe som kan åpne for gjenvalg av Hanna E. Marcussen, som har vært talskvinne siden 2008.

Åpner for kamp

Stortingsrepresentant Rasmus Hansson er av valgkomiteen foreslått som ny nasjonal talsmann i tospann med bystyrerepresentant Hilde Opoku fra Trondheim.

Hansson vil inntil videre holde fast på toledermodellen, men avvikle seksårsregelen.

– Når det gjelder lederstruktur, mener jeg at personer og politikk er langt viktigere for oss nå enn organisasjonskart. På sikt bør vi gå over til en tradisjonell modell, men ikke nå. Når det gjelder seksårsregelen, mener jeg den må bort. Et parti som er i en viktig utviklingsfase har ikke råd til å kvitte seg med dyktige tillitsvalgte på grunn av en slik regel, sier Hansson til NTB.

Kandidat

Dermed åpner han for at Marcussen kan ta opp kampen mot Opoku. Marcussen sier hun er kandidat dersom vedtektene endres.

– Da jeg tok på meg vervet for seks år siden var målet å bli et stortingsparti. Dit er vi kommet. Nå er målet å utvikle partiet til å bli slagkraftig på lokalplan over hele landet. Den jobben har jeg lyst til å bidra til, sier Marcussen til NTB.

Hun ønsker ikke å mene noe om hvorvidt MDG bør beholde dagens toledermodell eller gå over til en tradisjonell leder/nestledermodell.

– Jeg vil avvente debatten før jeg tar stilling til det spørsmålet. Vi har vokst voldsomt, og det er naturlig at det blir debatt om dette nå, sier hun til NTB.

Luksusproblem

Hansson sier at han kan samarbeide godt både med Marcussen og med Opoku.

– I den grad det er et problem at det kan bli strid om å bli talskvinne, så er det et luksusproblem. Jeg mener det må bli opp til landsmøtet å velge blant de tilgjengelige kandidatene, og der har vi flere gode. Og det mener jeg altså uavhengig av at jeg vil oppheve seksårsregelen, sier han.

Hilde Opoku representerte SV i lokalpolitikken i Trondheim til 2010, da hun gikk over til De Grønne. Hun sier at hun ønsker å ta lokalperspektivet med seg inn i MDG-ledelsen.

– Jeg er opptatt av at vi skal jobbe med saker som opptar folk i hverdagen og lokalt, sier hun. (©NTB)