Gå til sidens hovedinnhold

- Grov ukultur

Ifølge professor Jan Helge Solbakk kunne forskerskandelen vært unngått om forskere hadde gjort jobben sin.

Professor og leder ved Seksjon for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo, Jan Helge Solbakk, hevder overfor TV 2 Nettavisen at det hersker en grov ukultur blant medisinske forskere.

Skandalen på Radiumhospitalet hvor en norsk forsker har fabrikkert forskningsdata, kunne ha vært unngått dersom forskerne hadde gjort jobbe sin, hevder professoren.

- Ynkelig
- I denne saken er det mange som har lukket øynene for internasjonale forskningsregler, sier Solbakk til TV 2 Nyhetene, og hevder at også de 13 andre medforfatterne i forskningsskandelen har møkk på hendene.

Solbakk mener det er ynkelig av de andre forfatterne at de nå forsøker å legge all skyld på hovedforfatteren.

- Jeg så at en medforfatter var intervjuet i VG, hvor han prøver å frikjenne seg selv. Når en står oppført som medforfatter skal en vite hva man har vært med på. Derfor synes jeg det er ryggesløst av disse forfatterne å legge all skylden på denne ene forfatteren. De kan ikke unnskylde seg med at «jeg visste ikke», da har de ikke gjort jobben sin!

Det finnes klare internasjonale regler for vitenskapelige publikasjoner, regler som skal fungere som en sikkerhet mot skandaler som den som nettopp er avdekket.

- Hadde de gjort den jobben de skulle ha gjort som medforfattere, så hadde denne skandalen ikke blitt en skandale, sier Solbakk.

Tjener på ukulturen
Ukulturen resulterer i at respekterte forskere oppfører hverandre som medforfattere uten å ha bidratt med for eksempel planlegging av studiet og tolkning av dataene.

- Internasjonale regler er klinkende klare på dette punkt: For å kunne stå som medforfatter skal du ha vært på minst to av de tre fasene i en forskningsprosess. At ingen av de 13 har oppdaget hva som har foregått, viser med all tydelighet at de ikke har vært i nærheten av å tilfredsstille kravene til å være medforfattere, forklarer Solbakk.

- Hvis du klør meg på ryggen, klør jeg deg. Vi har alle fordeler av det. Jeg tror det er hovedgrunnen til at det er så problematisk å få gjort noe med det, fordi alle, så lenge de ikke blir oppdaget, ser ut til å ha fordeler av det.

Forskerne drar fordel av denne ukulturen ved at de lettere oppnår anerkjennelse og får tilgang til nye forskningsmidler.

- Dette er Solbakks oppfatning
Forsker ved NTNU, Lars Vatten, gir ikke sin fulle støtte til Solbakks påstander.

- Jeg har ingen mening om dette. Dette er Solbakks oppfatning, og jeg har ikke noe grunnlag for å si om den stemmer eller ikke, sier Vatten til TV 2 Nettavisen.

Vatten understreker imidlertid at medforfattere skal kjenne til innholdet i forskningsmaterialet.

- Det som er sant, er at en selvfølgelig skal være i stand til å stå inne for det aller meste av arbeidet. Jeg er enig i at det er mye som tyder på at flere av forfattere ikke gjorde det i denne saken.

Men du mener at det ikke eksisterer en ukultur blant norske forskere?

- Ikke på generelt grunnlag, sier Vatten.

Prorektor for forskning, Astri Lægreid ved NTNU, er godt kjent med diskusjonen Solbakk tar opp.

- Den diskusjonen har gått i forskningsmiljøet i mange år, og NTNU har vært aktiv i den. Vi er enige at dette er noe som fortsatt bør diskuteres, sier Lægreid til TV 2 Nettavisen.

Hun gir imidlertid sin fulle støtte til forskeren ved NTNU som er trukket inn som medforfatter i forskningsskandalen.

- NTNU-forskeren erkjenner at han som medforfatter står ansvarlig for artikkelen. Det tar han veldig alvorlig, og han gjør det han kan for å overbevise omverdenen og granskningskommisjonen om at han ikke kan ha hatt mulighet for å mistenke juks.

Brustad vil ha kvalitetssikring
Et forslag til en ny lov om medisinsk og helsefaglig forskning vil bli fremmet for Stortinget i nær fremtid, skriver NTB.

Helseminister Sylvia Brustad bekrefter forslaget og har innkalt ledelsen i Helse Sør og Rikshospitalet-Radiumhospitalet for å få vite mer om forskningsskandalen på Radiumhospitalet.

- Det vil uansett være et hovedmål nå å finne fram til virkemidler som kan kvalitetssikre medisinsk og helsefaglig forskning og sørge for bedre intern kontroll, sier Brustad til nyhetsbyrået.

Reklame

Nå gjør du utrolige kupp på vinterutstyr og vinterklær

Kommentarer til denne saken