Gå til sidens hovedinnhold

Grunnfondsbevisene på offensiven

Både interessen for og markedsverdien på norske grunnfondsbevis har hatt en meget positiv utvikling de siste årene. I år er grunnfondsmarkedet på full fart mot nye rekorder

Grunnfondsbevisene har tradisjonelt vært lite i fokus på Oslo Børs, utenom storebror

Grunnfondsbevis

Gjensidige Nor Sparebank. Men etter at Gjensidige Nor ble AS og senere fusjonert med DnB Nor har både verdiutviklingen og omsetningen i de andre grunnfondsbevisene tatt seg kraftig opp, stikk i strid med hva mange trodde.- Det ble sagt at interessen for grunnfondsbevis ville falle dramatisk, men tvert om har de resterende bankene tiltrukket seg mer interesse og bevisene omsettes nå for mer enn noen gang, sier Tom R. Svendsen i analysehuset Corporate Advice & Research AS i en kommentar.Svendsen mener at de andre bankene har profittert på at Gjensidige NOR gikk ut av markedet.Mens den årlige børsomsetningen i grunnfondsbeviser eksklusive Gjensidige Nor i 2001 var på kun 1,2 milliarder kroner, så er den på vei mot nesten en tredobling i år. Sparebankforeningens prognose viser at omsetning i år kan havne på 3,3 milliarder kroner. I fjor var den på 2,8 milliarder.Også markedsverdien har vist en markant økning siden 2001. Den lå ved utgangen av 2001 på 7,56 milliarder kroner, og har steget jevnt til å ligge 11,5 milliarder ved utgangen av august i år.Antallet transaksjoner er også markant opp, og allerede ved utgangen av august var fjorårets transaksjonstall på 14.237 passert. I 2001 ble det eksklusive Gjensidige Nor gjort 8.894 transaksjoner over Oslo Børs med grunnfondsbevis.

Reklame

NÅ: Black Friday-pris på Garmin-favoritten fenix 5 Plus