Det er mange leiebilfirmaer i markedet, og prisforskjellene kan være svært store. Sjekk derfor markedet grundig før du bestemmer deg for leiebilselskap. Hvilke du bør sjekke kan du se i leiebiloversikten nedenfor. Det finnes en rekke andre reisesteder å sjekke, men de bruker stort sett en (eller flere) av leiebilfirmaene som står oppført nedenfor.

Det er ulik standard på bilene. En ukjent bilutleier kan være billigere utelukkende fordi at bilene er av dårligere standard. De store bilutleiefirmaene har gjerne bedre kvalitet på bilene, og et større serviceapparat. Hvis utleiefirmaet ikke har noen ledige biler i den klassen du har leid, har du rett til en bil i en høyere klasse.

Les: Prisundersøkelse på leiebil

Når du kommer til en flyplass er det ikke på langt nær alle utleiefirmaene som er direkte på flyplassen. I mange tilfeller må du ta en shuttlebus for å komme til utleiekontoret. I slike tilfeller risikerer du å bruke ekstra tid. Dette kan du sjekke ved å gå inn på flyplassens nettside.

Hvis du leier bil av en leiemegler har ikke de egne utleiekontoer. Det er hvor selve utleiefirmaet er du skal hente bilen. Hvor tidlig i bestillingsprosessen hvilket leiebilfirma du skal leie i blir oppgitt er det ulik praksis på.

Det er godt mulig at du kan få et bedre tilbud lokalt der du lander. Men hvis du trenger bil med en gang kan dette fort bli et sjansespill. Det er svært lite trolig at det billigste stedet å leie er på flyplassen. Hvis du ikke trenger bil med en gang, kan du sjekke mer lokalt. Men som oftest er dette upraktisk.

Det kan være restriksjoner på om du kan krysse landegrenser med leiebilen. Hvis du skal krysse en grense må du sjekke om dette er lov i leievilkårene.

Leiebilmomenter

Det er flere momenter som du må passe på når du skal leie bil i utlandet. Dette er de viktigste punktene.

Forsikringer

I leieprisen ligger det alltid en ansvarsforsikring, kaskoforsikring og tyveriforsikring. Selv om du er dekket for dette er egenandelen svært høy. Den kan komme opp i 2.000 euro. Normalt ligger den i området for 1000 til 1500 euro for biler i økonomiklassen og kompaktklassen.

Les også: Her er det billigst å feriere

For å fjerne egenandelen tilbyr alle en egenandelsforsikring (gjerne kalt Super Cover - SCDW, eller Excess waiver insurance-EWI). Men noen tar en egenandel selv om du har denne forsikringen. Mange utleiefirmaer tar en svært høy pris for denne. Hvis du ønsker en slik forsikring må du ta med kostnaden for denne i den samlede prisvurderingen. Sjekk også hva som dekkes ved et eventuelt tyveri av bilen.

På engelsk heter ansvarsforsikring «Third Party Liability», kasko heter «Collision DamageWaiver/Insurance», tyveri heter«Theft/Loss Waiver/Insurance». Det er svært store forskjeller på hva du må betale. Dette kan være alt fra 30 til 200 kroner dagen.

På kaskoforsikringen dekkes som oftest ikke skader på dekk/hjul, glass, tak, understell, interiør, og tauekostnader. Du får du gjerne tilbud om en forsikring som også dekker dette på når du henter den på utleiestedet.

Det er ikke nødvendig å tegne ulykkesforsikring/personskadeforsikring (Personal Accident Insurance- PAI) hvis du skulle få tilbud om det. Dette har du i reiseforsikringen, og ofte andre steder.

Les: Så mye koster feriesmuglingen deg

Mange utleiefirmaer oppgir ikke kostnaden for dette ved bestilling på nett, men henviser til stasjonen der du skal hente bilen. Dette er en del av totalkostnaden, og den må du vite før du leier. Uten å vite denne kostnaden på forhånd bør du ikke leie denne bilen.

Depositum

Når du leier bilen med full tank holdes det av et depositum tilsvarende kostnaden for full tank. Hvis du ikke har en forsikring som dekker egenandelen vil det også bli satt av et depositum for eventuelle skader på bilen. Dette depositumet kan være stort. Sjekk alltid hvor stort dette depositumet er før du leier.

Pass derfor på at du har tatt høyde for at dette beløpet blir frosset. Pass også på at det er en øvre grense for sikkerheten på kortet.

Drivstoff

Det er to alternativer for tanking. I det første alternativet får du bilen levert med full tank, og du skal levere den med full tank. Hvis du ikke har fylt opp tanken blir du belastet for drivstoffkostnaden, pluss et gebyr. Kredittkortet blir belastet for et depositum for full tank, som føres tilbake ved levert bil med full tank.

I det andre tilfellet får du levert bilen med full tank, men trenger ikke levere den med full tank. Her må du betale for full tank ved levering. Prisen på drivstoffet kan du regne med er mye høyere enn om du kjøper den selv. I tillegg kommer det et administrasjonsgebyr. Samlet blir dette mye dyrere enn å levere den tilbake med full tank. I noen tilfeller får du tilbake for det som er igjen på tanken, i andre tilfeller ikke.

Det er klart å foretrekke å få den med full tank og levere den med full tank. Da betaler du ikke noe ekstra for drivstoffet du ikke har brukt opp. Hvis du for eksempel bare skal kjøre bilen kort, vil du nesten ikke ha brukt drivstoff. Da blir dette måten ekstra dyr. I tillegg kommer de fordyrende elementene med dyrere drivstoff og admimistrasjonsgebyr.

Betaling

Det er vanlig at du betaler en lavere pris ved forskuddsbetaling enn ved avhenting. Blant flere av utleiefirmaene kan du velge hvordan du skal betale. Betal alltid med kredittkort ved en slik forskuddsbetaling. Det gir deg økt trygghet.

Avbestillingsregler

Det er noe ulik praksis mht avbestillingsregler. Det mest vanlige er å kunne avbestille kostnadsfritt inntil noen dager før avhenting. De eksakte reglene for dette vil du finne i leievilkårene. Hvis du har forskuddsbetalt, er det vanlig at du får tilbake beløpet hvis du avbestiller innen en gitt frist.

Kjørelengde

Som oftest inkluderer leieforholdet fri kjørelengde. Hvis den er begrenset, vil det koste deg en viss kilometersats for alt som blir overkjørt.

Flere som skal kjøre

Det koster ekstra at det er flere som skal kjøre bilen. Dette koster i området 30 til 75 kroner per dag for én ekstra sjåfør. Hvis det er en uregistrert sjåfør som kjører, må du betale hele kostnaden ved skader. Forsikringen gjelder bare på sjåfører som er registrert hos utleier.

Mange utleiefirmaer oppgir ikke kostnaden for dette ved bestilling på nett, men henviser til stasjonen der du skal hente bilen. Dette er en del av totalkostnaden, og den må du vite før du leier.

Yngre sjåfører

For yngre sjåfører er det standard praksis at det legges til en beløp per dag. Vanlig grense for dette er 25 år, og at du har hatt lappen i over ett år.

Bilklasser

Utleiefirmaene operer med litt ulik gradering av bilklassene. Du har alltid rett på bil i samme klassen, men ikke akkurat et bestemt bilmerke. Det er derfor bedre med et oppdeling i flere klasser fordi det gir mindre variasjon i hva slags bil du får.

Siden utleiefirmaene operer med forskjellige klasser, blir det også litt vanskeligere å sammenligne prisene. Dette må du bare gjøre din egen vurdering på når du sjekker prisene.

Henting og levering

Husk på å sjekke bilen nøye før du overtar den. Hvis du ikke påpeker småfeil (for eksempel bulker, riper, glasskader), risikerer du å måtte punge ut for dem ved tilbakelevering. Et tips er å ta bilder av bilen både når du får den, og når du skal levere den tilbake. Sjekk kilometerstanden både ved henting og levering hvis du ikke har ubegrenset kjørelengde.

Fyll alltid opp tanken før du leverer bilen hvis den skal leveres med full tank. Utleiefirmaet kan belaste deg for en skyhøy drivstoffpris pluss et gebyr hvis du ikke gjør dette.

Hvis du skal levere bilen et annet sted enn der du henter den, kan det endre prisbildet mellom utleiefirmaene. Ekstraprisen på dette varierer kraftig mellom selskapene, slik at det billigste selskapet ikke trenger å være billigst med et annet leveringssted. Det er gjerne ekstra dyrt hvis du skal levere bilen i et annet land.

Dette må du passe på når du sjekker pris

Priser og leievilkår varierer fra land til land. Sjekk alltid flere leiebilmeglere og leiebilfirmaer når du skal leie bil.

Pass på at du har fått med deg alle kostnadskomponentene. Hovedkomponentene er:

  • Selve leieprisen
  • Kostnad for å redusere egenandelen
  • Ekstra sjåfør
  • Hvordan tankingen skal foregå

Noen ganger tilkommer det ekstrakostnader som det ikke blir opplyst om med en gang. For eksempel forsikring av dekk ol som ikke er dekket av andre forsikringer.

Tillegg som barneseter, GPS ol kan koste utrolig mye.

Aktuelle leiebilfirmaer

Det er to tre hovedtyper nettsteder der du kan finne leiebiler.

  • De som leier ut biler selv.
  • De som formidler/megler biler, der du også kan bestille bilen
  • Søkemotorer som leter opp leiebilpriser. Du kan ikke bestille direkte, men blir ført videre til bilutleiefirmaet for bestilling.

Sjekk også hvilke tilbud flyselskapene har. De har avtaler med leiebilfirmaer som kan være gunstige, men det er også eksempler på at de er dyrere enn prisen du får direkte i leiebilfirmaet.

Leiebilfirmaene har mange rabattkampanjer. Sjekk derfor også innom bilutleiefirmaene nettsider for dette også.

I tillegg til leiebilfirmaene du ser i tabellen nedenfor, kan du lete opp flere utleiefirmaer på den flyplassen du skal til. Søk på «car rental» og den flyplassen du skal til. Dette kan være lokale bilutleieselskaper som kanskje bare opererer på akkurat den flyplassen, eller i det landet

Firma Kommentar
Auto Europe Leiebilformidler som henter priser fra Alamo, Avis, Budget, Citer, Dollar Rent a Car, Enterprise, Europcar, Firefly, Hertz, National, Sixt Autos
Avis Leiebilfirma
Budget Leiebilfirma
Europcar Leiebilfirma
Finn Leiebil Søkemotor som viser priser fra Auto Escape, Auto Europe, Avis,Argus Carhire, Budget, ebooker.no, Expedia.no, Hertz, Holiday Autos, Rent a Wreck, Rentalcars.
Hertz Leiebilfirma
Holiday Autos Leiebilformidler som henter priser fra bl.a. Alamo, Avis, Budget, Enterprise, Europcar, Hertz, National, Thrifty.
Record Rent a Car Leiebilfirma som opererer egen flåte i Spania.
rentalcars.com Leiebilformidler som henter priser fra Alamo, Avis, Citer, Budget, Goldcar, Europcar, Firefly, Hertz, Locauto, Maggiore, Sicily By Car, Sixt Autos
Sixt Autos Leiebilfirma

Andre rabattmuligheter

Det kan lønne seg å utnytte rabatter som du får via turoperatører. Du kan få leiebilrabatter i svært mange sammenhenger, for eksempel i forbindelse med kredittkort. Det florerer også med tilbud i ulike foreninger og arbeidsplasser. Men det er slett ikke sikkert at dette er det beste tilbudet du kan få. Strengt tatt er det vel uvanlig å betale veiledende pris for leiebil.

Du kan sjekke hvilke rabatter du kan få ved å bruke vårt rabattsøk. Her finner du omtrent 75 avtaler som kan gi deg rabatt på leiebil.

Ved uhell

Sjekk om utleier har et eget nødnummer ved motorstopp eller skade. Alle seriøse selskap skal ha det.

Dersom du skulle kollidere med leiebilen, bør du ta kontakt med utleier så fort som mulig, og følge rettledning fra denne.

Utleier har som oftest egne rutiner for trafikkuhell, og benytter seg kanskje også av faste verksteder. Dersom du velger å håndtere situasjonen på egen hånd, uten å konsultere utleier, kan det koste deg dyrt.

Bøter

Det er ekstra dyrt å få bøter med leiebilen. Normalt tar leiefirmaet et ekstra gebyr på noen titalls euro i gebyr for å gi beskjed om hvem som har kjørt bilen.

Trukket for mye på kortet

En del som betaler leiebil med kredittkort opplever at de blir trukket for utgifter som kundene mener det ikke er gjort avtale om. I så tilfelle, kan du ta kontakt med kredittkortselskapet. Det er en fordel om du kan vise til bilder av bilen som er tatt ved ut- og innlevering.

Dersom du havner i en tvist med utleier, bør du ta kontakt med Forbruker Europa hvis det er leie i Europa, eller Forbrukerrådet.

Se også:

Prisundersøkelse leiebil

Rettigheter ved reiser

Rabattsøket
Her kan du blant annet søke etter rabatt på leiebil.

Eksterne nettsider:

Forbruker Europa: Leiebil