Det svenske søkeselskapet Eniro, som eier de kjente norske internett-tjenestene Kvasir, Gulesider og SOL, er i alvorlig finansielle problemer. Tirsdag bekrefter selskapet at de har startet å forhandle med sine banker, som har lånt selskapet utrolige 6,4 milliarder kroner.

Meldingen om den finansielle situasjonen fikk selskapets aksjekurs til umiddelbart å falle nesten 30 prosent på Stockholmsbørsen tirsdag.

Dermed forsvant 400 millioner svenske kroner i børsverdi på formiddagen.

Tvungen emisjon
Tirsdag skriver den svenske avisen Dagens Industri at bankene bankkonsortiet SEB Enskilda, Swedbank, Handelsbanken, Nordea, Danske Bank, Dnb nor og RBS vil tvinge Eniro å gjennomføre en aksjeemisjon. De vil at søkeselskapet skal hente inn 2,5 milliarder svenske kroner, noe som betyr en utvanning av dagens aksjonærer i selskapet. Totalt har Eniro en gjeld på 6,4 milliarder svenske kroner, hvorav 5,4 milliarder svenske kroner er til bankkonsortiet.

Hvis ikke Eniros nye sjef Johan Lindgren utlyser en nyemisjon, vil bankene ta over den daglige kontrollen av søkeselskapet.

Norske deler til salgs
Eniro har en sterk posisjon i det norske markedet, med eierskapet i internettportalen Sol, søketjenesten Kvasir og nett-tjenesten Gulesider. NA24/Propaganda24 kjenner til at det har vært flere norske medieselskaper som har vært interessert i å overta disse selskapene. Så langt har det imidlertid ikke blitt gjennomført noen eierendringer i disse selskapene.