Gå til sidens hovedinnhold

Gutta velger bort utdanning

Kvinnene råder grunnen på landets universiteter og høgskole.

Kvinnene fosser frem på utdanningsinstitusjonene.

NA24 - din næringslivsavis

1.200 flere
Sammenlignet med 2005 tok nærmere 1.200 flere kvinner enn høyere utdanning i 2006.

Det har vært en reduksjon i antall menn på drøyt 1.300 sammenlignet med året før, når militære høgskoler holdes utenfor, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Per 1. oktober 2006 var 211.600 studenter registrert ved universiteter og høgskoler i Norge.

60 prosent kvinner
Trenden med kvinnelig flertall i høyere utdanning har pågått de siste 20 årene, og var også gjeldende for 2006, da kvinnene utgjorde 60 prosent av det totale studenttallet.

Antall studenter på universiteter og vitenskapelige høgskoler ble redusert til drøyt 87.500 studenter fra drøyt 88-800 i 2005. I disse institusjonene var det en reduksjon både i antall kvinner og menn. Mens reduksjonen av kvinner på universiteter og vitenskapelige høgskoler var liten, var nedgangen i antall registrerte menn på disse institusjonene på over 1000, sammenlignet med året før, viser SSB-tallene.

Antall studenter på høgskoler (ikke-vitenskapelige) utgjorde om lag 124.000. 37 prosent av disse var menn, og 63 prosent kvinner. Her var det imidlertid en økning på over 1.200 kvinner sammenlignet med 2005.

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien gratis