Gå til sidens hovedinnhold

Gyldendal-styret passive til Hegnar

Styret i Gyldendal er passive til budet fra mediemannen Trygve Hegnar. Gyldendal-styret anbefaler aksjonærene selv å vurdere budet

Gyldendal-styret skriver i en melding til aksjonærene at styret har forsøkt å innhente en vurdering fra en uavhengig rådgiver med sikte på å klarlegge om tilbudsprisen reflekterer de underliggende verdier i selskapet og således kan anses som rimelig.- Siden Periscopus AS valgte å legge en vesentlig del av tilbudsperioden til jule- og nyttårshøytiden, har det imidlertid dessverre ikke vært mulig å innhente en uavhengig vurdering tidsnok til at den kunne inngå som en del av styrets uttalelse, skriver styret.Gyldendal-styret skriver videre at dette er bakgrunnen for at de nå forholder seg passive til budet fra Trygve Hegnar.- På bakgrunn av ovennevnte vil styret råde den enkelte aksjeeier til selv å foreta en vurdering av tilbudsprisen ut fra egne forventninger til fremtidig verdi av aksjene og sin egen holdning til risiko, før de tar standpunkt til tilbudet, skriver styret.Det var den 9. desember i fjor at Trygve Hegnar gav et bud på 300 kroner pr. aksje for samtlige aksjer i Gyldendal. Tilbudsperioden er fra og med 23. desember 2003 til og med 9. januar 2004 klokken 16.00.Hovedaksjonærene i Gyldendal er finansmennene Erik Must og Kjell Chr. Ulrichsen. Begge de to erklærte seg inhabile da styret behandlet Hegnar-budet.Videre opplyser styret i sin uttalese dette:- Den 3. desember 2003 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Gyldendal ASA. Bakgrunnen for dette var et krav fra Periscopus AS om at ett av de aksjonærvalgte medlemmene i det sittende styret skulle skiftes ut og at Trygve Hegnar skulle velges inn i Gyldendal ASAs styre. 87,5 prosent av Gyldendals totale aksjer var representert på generalforsamlingen. Resultatet av voteringen om at Trygve Hegnar skulle inn i styret, ble at 0,6 prosent, utover stemmene til Periscous AS på 29,7 prosent, til sammen 30,3 prosent stemte for, mens 69,7 prosent av de avgitte stemmene stemte mot, skriver styret.Resultatet av avstemningen på den ekstraordinære generalforsamlingen i Gyldendal viser at et under må til for at Hegnar skal få innflytelse i selskapet.

Kommentarer til denne saken