Gå til sidens hovedinnhold

Haga skremt av oljefest

Olje- og energiminister Åslaug Haga sier oljeprisen er farlig høy. Vi andre kan juble mens milliardene triller inn.

- Det er grunnlag for uro, sier olje- og energiminister Åslaug Haga til NA24.

NA24 - din næringslivsavis

Torsdag ligger nordsjøoljen på nesten 98 dollar fatet, og den amerikanske kvaliteten WTI passerte 100 dollar-taket på onsdag.

Knekkpunktet
Haga sier til NA24 at hun er urolig for hvor knekkpunktet går – i den forstand – at vi fort kan ende opp i en situasjon hvor det kan få konsekvenser for verdensøkonomien.

- Det ønsker ingen av oss, sier hun . Hun sier videre at man må være opptatt av en stabil oljepris.

- Hva er en stabil pris mener du?

- Hvor det nivået skal være er det markedet som avgjør, sier hun.

- Men markedet avgjør en pris i øyeblikket på 100 dollar fatet?

- Ja, og det er krevende og en utfordring for de fattigste landene, sier hun og legger til at man fort kan ende opp i ubehagelig situasjon .

- Dette får følger for utviklingen i økonomien, sier hun.

Milliardene triller inn
Oljeprisen passerte onsdag den magiske grensen på 100 dollar fatet for den amerikanske lettoljen.

For Norge er dette litt av en gavepakke. I Statsbudsjettet for 2008 er det lagt opp til en oljepris på på 360 kroner fatet, som vil gi et samlet overskudd på statsbudsjettet og til oljefondet på i overkant av 300 milliarder, ifølge beregningene.

Prisen på Nordsjøolje beveget torsdag formiddag seg i området rundt 97,80 dollar, og med utgangspunkt i dagens dollarkurs betyr dettte at dagens pris gir om lag 527 kroner per fat, rundt 170 kroner mer per fat enn beregnet.

Oljehistorien gjennom 150 år
Tabellen under stammer fra BPs statistikk og den peker ut nøkkelbegivenheter i oljemarkedshistorien. Denne gir årlige gjennomsnittspriser i dollar i nominell verdi og inflasjonsjustert pris. Prisene er i dollar per fat.

Årstall

Begivenhet

Nominell pris

Inflasjonsjustert pris

1864

Oljeboom i Pennsylvania

8,06

104,35

1876

Russland begynner oljeeksport

2,56

48,64

1948

Oppbyggingen etter 2. verdenskrig

1,99

16,74

1974

Arabisk oljeembargo

11,58

47,54

1979

Iranske revolusjon

31,61

88,13

1980

Iran-Irak i krig

36,83

90,46

1990

Irak invaderer Kuwait

23,73

36,76

1998

Økonomisk krise i Asia

12,72

16,22

2003

Kina verdens nest største oljeforbruker

38,27

40,83

2007

Gjennomsnittspris i år amerikansk råolje

67,38

67,38

Kilde:Reuters/ BP Statistical Review of World Energy June 2007


Mot normalt
Oljeanalytiker Benny Clausen i Norwegian Oil Trading sier til NA24 at på kort sikt vil prisene holde seg rundt dagens nivåer.

- På litt lengre sikt vil prisene korrigere lavere. Med dagens prisnivåer øker også sannsynligheten for at Opec vedtar produksjonsøkning på neste møte 1. februar, sier han.

Oljeanalytikeren sier dagens prisnivå vil påvirke forbruksveksten.

- Etter vår mening er dagens vekstestimater fra enkelte markedsaktører allerede for høye, sier han.

Reklame

Pondus-salg: Nå gjør du superkupp