Gå til sidens hovedinnhold

Hagen advarer mot russiske tilstander

Industrieier Stein Erik Hagen mener statsminister Jens Stoltenbergs forslag om lederlønninger er fornuftige, men advarer mot russiske tilstander i Norsk næringsliv og mot formuesskatten. Les intervjuet her:

Stein Erik Hagen er Norges rikeste mann og en av de mektigste. Gjennom sitt eierskap i Orkla, samt Jernia og flere andre investeringer både i bedrifter og i eiendom, er Hagen en mektig industriaktør.iMarkedet.no intervjuet Hagen om den pågående lederlønnsdebatten som raser i Norge, samt den nye næringspolitikken som Stoltenberg-regjeringen har bebudet.Fornuftig Stoltenberg

I går kom statsminister Jens Stoltenberg med to utspill for å dempe lederlønnsutviklingen. For det første vil Stolteberg skape åpenhet rundt opsjoner til ledere i store selskap, noe som allerede i dag er på plass. For det andre vil Stoltenberg at generalforsamlingen i selskap skal fastsette lønn og komme med retningslinjer for avlønning av ledere.Dette forslaget har Hagen sans for.- Jeg synes det er et fornuftig forslag som statsministeren kommer med. Jeg synes det er fornuftig at dette er noe som legges frem for generalforsamlingen, sier Hagen som mener det kan være sunt at eierne, ikke styret, fastsetter prinsippene for avlønning.- Men jeg er opptatt av at vi skal ha lederlønninger som er konkurransedyktige, og som er på et nivå som har en allmenn aksept i samfunnet. Enorme lederlønninger som vi har amerikanske eksempler på er ikke sunt over tid, sier Hagen til iMarkedet.no.Russland

Stoltenberg-regjeringen har kommet med signaler om at de vil ha en mer aktiv eierskapspolitikk. Staten er i dag den største eieren på Oslo Børs, og ikke minst i kapitalmarkedene har man vært spent på hvilke endringer den nye regjeringen vil komme med i forhold til statens eierskap.- Det er ingen som vet hva det skal innebære enda, sier Hagen til iMarkedet.no når vi spør om hans syn på saken.- Staten har samme rettigheter som alle andre aksjonærer. Men staten bør overdra drift av selskapene til profesjonelle. Ser en til Russland utøver staten eierskap over produksjonsmidlene og slike tilstander ønsker vi ikke. Det kommer bare en liten gruppe til gode og ikke samfunnet, sier Hagen som mener staten bør ha profesjonelle til å sitte i styrer, og ikke politiske styremedlemmer.- Vi har statlig eierskap i dag, og jeg føler det er riktig å følge den linjen staten har i dag, sier Hagen til iMarkedet.no.Formuesskatten må vekk

Hagen har ivret for at det private eierskapet til næringslivet i Norge styrkes.- Men hvordan skal man få dette til?- Formuesskatten på arbeidene kapital bør fjernes. Synes man bør se på skatteincentiver for sparing i aksjer. Vi må ha mindre sparing i hus og hytter og mer sparing i aksjer, oppfordrer Hagen.Men viktigst av alt, fremholder industrimannen, er at rammebetingelsene stimulerer til et aktivt eierskap.- De fleste norske bedrifter blir solgt til utlandet. Det må privat og langsiktig kapital til. For å få det må vi redusere formuesskatten, oppfordrer Hagen.

Reklame

NÅ: Enormt salg på alt du trenger til løping

Kommentarer til denne saken