(Fremover)

Så sent som i september skrev spesialrådgiver Ulf Winther i Sintef i blogginnlegget Algene som forsvant dette: «En oppblomstring av giftige alger, som dekker et stort geografisk område, kan vi få i Norge også. At det ikke har skjedd på 25 år, må nesten regnes som en kuriositet.»

Drøyt åtte måneder senere er flere oppdrettsanlegg i Nordland og Troms rammet av dødsalgen Chrysochromulina ledbeateri. Det skriver E24.

Det var iLaks som omtalte blogginnlegget torsdag morgen.

I innlegget spør Winther retorisk om man har et overvåkningssystem som kan bistå med å forutse algeoppblomstringen, før han svarer seg selv:

«For det første så har vi ikke et fungerende overvåkningssystem for alger som kan gi oppdrettsnæringen tidlig varsel om oppblomstringer. Et slikt system ble forsøkt bygget opp tidlig på 1990-tallet, men tiden var dessverre ikke moden da. Så stort sett oppdager man problemet først når det er der, på grunn av dødelighet på fisk i anlegget.»

Han spør videre om det ikke er på tide å ta opp tanken igjen og bygge opp et overvåkningssystem.