Norge eksporterte varer for 72,1 milliarder i august. Det ble importert varer for 40 milliarder, noe som tilsier et handelsoverskudd på hele 32 milliarder kroner.

Handelsoverskuddet er 50 prosent høyere enn det var i august i fjor, melder Statistisk sentralbyrå.

Råolje og naturgass
Det viktigste årsaken til det økte handelsoverskuddet var den økte verdien på råolje og naturgass. Det ble eksportert råolje for 25,8 millioner kroner i august, noe som er 30 prosent mer enn i august i fjor. Norge solgte 42,3 millioner fat olje i august, noe som er en økning på 1,5 millioner fra samme tid i fjor.

Eksporten på råolje har imidlertid sunket med 13 prosent fra juli i år, ettersom både prisen og volumet som ble eksportert, har hatt en nedgang siden den sommermåneden.

Norge eksporterte naturgass for 16,9 milliarder kroner i årets åttende måned, noe som er en økning på hele 77 prosent ifra samme tid i fjor.

Nedgang i fiskeeksport
Norge hadde en økning på importerte varer på 11,5 prosent i forhold til august i fjor, men fikk altså likevel en økning i handelsoverskuddet.

Fastlandseksporten økte med nærmere 10 prosent fra samme tid i fjor, og hvis man tar med eksporten av råolje, naturgass og kondensater har eksporten økt med 27,2 prosent.

Eksporten av raffinerte mineraloljeprodukter, elektrisk strøm, flytende propan og butan, samt gruppen av metaller, unntatt jern og stål har økt sammenlignet med august i fjor.

Samtidig har gruppen for generelle industrimaskiner, kjemiske produkter og fisk hatt en nedgang. En av grunnene til at eksporten av fisk har sunket i forhold til i fjor, er at prisen på fersk fisk har blitt betraktelig lavere.