Redusert verdi på olje og gasseksport bidrar til å svekke handelsbalansen for september.

15,3 prosent lavere
I september ble det eksportert varer for 59,4 milliarder kroner, mens importen i samme måned utgjorde 36,8 milliarder kroner, melder Statistisk sentralbyrå.

Dette ga et overskudd for utenrikshandel med varer på 22,6 milliarder kroner. Det er en nedgang på 15,3 prosent fra samme måned i fjor.

Importen økte med 3 milliarder kroner fra august, men sammenlignet med september 2008 var den 9,6 milliarder kroner lavere.

SSB forklarer at deler av nedgangen fra fjoråret skyldes at forsvaret importerte en fregatt til en verdi av om lag 3,5 milliarder kroner i september 2008. Hvis fregatten holdes utenfor, blir reduksjonen i importverdien fra september i fjor på 6,1 milliarder kroner.

Eksporten økte med 1,4 milliarder kroner fra august i år, men gikk ned hele 13,7 milliarder i forhold til september i fjor. Redusert pris på råolje er hovedårsaken til denne nedgangen.

Lavere oljepris
Gjennomsnittsprisen per fat råolje ble redusert fra 445 kroner i august til 402 kroner i september.

Det ble i tillegg eksportert 2 millioner færre fat i september, og verdien på råoljeeksporten gikk ned 3 milliarder kroner.

Prisen per fat olje ble redusert med 154,6 kroner fra september 2008.

- Selv om antall eksporterte fat økte med 2,1 millioner, eller 4,5 prosent, i samme periode, ble eksportverdien av olje redusert med 6,4 milliarder kroner og endte dermed på 19,8 milliarder kroner. Dette tilsvarer en reduksjon på 24,5 prosent, forklarer SSB.

Nedgang i eksportverdi for naturgass
Samlet verdi for eksport av naturgass endte på 11,3 milliarder kroner, ned 594 millioner fra august.

Sammenlignet med september 2008 var reduksjonen på 1,7 milliarder kroner, dette til tross for at eksportert mengde naturgass i gassform økte med 21,4 prosent.